Kulturně-společenský internetový magazín Pauza vyhlásil koncem minulého roku
povídkovou soutěž na téma Život s internetem.

Jiří Hlinka

Praha, 29. 3. 2001
Skutečnost, že někteří etablovaní autoři (Forsyth, King, Neff, Zaletal ad.)
používají internet jako médium, rozhodně není novinkou. Také se nedá říct,
že by v České republice bylo v samých počátcích zvěřejňování literárních
textů začínajících tvůrců. A přesto se redakce kulturního portálu Pauza,
který vypsal povídkovou soutěž, setkala převážně s tematicky homogenními
pracemi: „Málo lidí přišlo se skutečně originálním nápadem,“ říká Hana
Drinocká, šéfredaktorka Pauzy. „Několik povídek mělo velmi podobný děj -
lidé přeci jen nemají s internetem moc zkušeností - znají seznamování přes
internet, nakupování, mailování a tak dále.“ Právě posledně jmenovaná
možnost se v příbězích vyskytovala poměrně často. To potrvrzuje i redaktorka
Pauzy Michaela Hanáková: „Klíčovým tématem podle mého názoru byly mezilidské
vztahy v kontextu virtuálního světa - objevovaly se tu často motivy
anonymity, očekávání, předstírání. Lidé chápou internet jako místo, kde se
dají splnit životní sny, ale kde také můžete tvrdě narazit.“ Redaktoři Pauzy
se snažili co nejaktuálnějším tématem (Život s internetem) hlavně vyhnout
zasílání starších textů. Druhým důvodem byla skutečnost, že v internetovém
magazínu nemůže být téma od „domácího“ média příliš odtažité. „Soutěže se
ale nezúčastnili žádní cyberspisovatelé, ale normální lidé - studenti,
učitelé, úředníci, matky, důchodci a podobně,“ zdůrazňuje Michaela Hanáková.
Dalším příkladem „literárního“ portálu, či jak se sám nazývá - obchodu s
elektronickými texty - jsou Evídky (www.evidky.cz). Na jejich stránkách se
lze setkat s literárními díly veskrze povídkového charakteru a to jak
začínajících, tak renomovaných autorů. Kromě textů Ondřeje Neffa zde jsou k
dispozici fejetony Michala Viewegha. Motivická spřízněnost s internetem
rozhodně není podmínkou.
Bezesporu zajímavá je otázka proměny literárního jazyka. Dochází, podobně
jako např. u internetových deníků, k přestrukturalizování řeči“ A lze v
brzké době očekávat novou generaci autorů, kteří nebudou stát frontu před
vydavatelstvími, ale svá díla okamžitě vyvěsí na netu“ „To samozřejmě
souvisí s tím, jak se bude do budoucna vyvíjet fenomén e-books,“ soudí
Michaela Hanáková. „Spíše než o internetových spisovatelích by se však dalo
skutečně mluvit o e-publicistech. Internetu totiž kralují spíše kratší žánry a cení se hlavně originalita textu. Je samozřejmě otázkou času, než se u nás objeví nějaký úspěšný internetový povídkový časopis.“
Vítězkou literární soutěže vypsané magazínem Pauza se stala sedmadvacetiletá
Barbora Davidová. Její povídka Odnikud nikam je - vedle dalších dvou
oceněných textů - zveřejněna na stránkách magazínu.

Související rozhovor
Ondřej Neff: Stále se přesvědčuji o tom, že kniha je mrtvé maso