TITULEK38: Třinecké železárny chtějí prorazit u automobilek

PEREX: Železárny již oslovili zástupci automobilových koncernů Toyota Motor Company a PSA Peugeot Citroen.

AUTOR-DOMICIL: Třinec,1. 8. 2002

Automobilový průmysl je odvětvím, v němž se Třinecké železárny chtějí uplatnit daleko více než doposud. V loňském roce kvůli tomu podstoupily prodlužovací audit systému řízení jakosti, který požadují všechny renomované automobilky (podle normy ISO 9001 spojený s certifikačním auditem VDA 6.1.)

Železárny patří k potenciálním dodavatelům, které oslovili zástupci konsorcia Toyota Motor Company a PSA Peugeot Citroen v rámci přípravy výroby v rodícím se kolínském montážním závodě. Dokáží-li Třinečtí projít výběrem, mohou zvýšit svůj podíl dodávek do automobilového průmyslu, který v současnosti činí sedm procent na celkových tržbách 22 miliard korun.

Podle předsedy představenstva a generálního ředitele Třineckých železáren Jiřího Ciencialy souvisí tato orientace s dlouhodobou firemní strategií přechodu k výrobkům z ušlechtilých ocelí s vysokou přidanou hodnotou. Touto cestou hodlá firma zvýšit podíl dodávek zejména na domácí trh. "Do budoucna by se měla stát naším nosným výrobním programem produkce drátu určená zejména pro další zpracování na pružiny, automobilové kordy, pro tažírenské provozy, v neposlední řadě k výrobě kuličkových ložisek," uvedl.

Společnost nedávno získala audit světového producenta kuličkových ložisek - SKF a pokud i další zkoušky třinecké oceli dopadnou dobře, mohla by se stát dodavatelem ložiskové oceli pro tento nadnárodní koncern. "České ocelářství trpí poměrně malou konkurenceschopností, což potvrzují mimo jiného i fakta o zvyšujícím se importu tohoto materiálu," tvrdí Pavel Capouch, analytik společnosti Venture Investors.

Podle něj vedle vnějších vlivů, k nimž patří slabší kapitálová a technologická vybavenost, dovoz laciné oceli z východních zemí na zcela nechráněný domácí trh, je tu ale i malá pružnost českých oceláren. "Nedaří se jim uspokojovat potřeby svých zákazníků komplexně a v časech, jaké jsou požadovány. Nemluvě o šíři sortimentu vysoce jakostních materiálů, které nejsou nabízeny vůbec," dodává Capouch.

Po opuštění české cesty integrace ocelářství, v níž měly tón udávat právě privátní Třinecké železárny, volí nyní firma samostatnou cestu k životaschopnosti v tržních podmínkách. "V roce 2005 bychom se v hlavních ekonomických parametrech chtěli dostat na úroveň ocelářských firem západoevropských zemí," upřesňuje Cienciala.

Společnost proto investuje stamiliónové částky, mění systém řízení společnosti a práci se zaměstnanci. "Rozvíjíme partnerské vztahy s firmami, které umožní zvýšit stupeň finalizace naší válcovenské produkce a zvažujeme další akvizice," uvádí Cienciala.

Související