Firmy se zahraničním kapitálem tvoří většinu exportu

Podniky se zahraniční kapitálovou účastí v Česku zaměstnávají podle statistik 30 procent pracovníků, na tuzemském exportu se ale podílejí 70 procenty. To je jeden z hlavních argumentů agentury CzechInvest, kterými dokládá prospěšnost pobídek pro zahraniční investory.
"Zahraniční kapitál vytváří nová pracovní místa, zavádí novou kulturu pracovních vztahů, přináší moderní technologie, které by se jinak do podkapitalizovaných českých podniků nedostaly, a rozšiřuje možnosti odbytu pro dodavatele," uvedl ředitel CzechInvestu Martin Jahn další výhody.
Agentura CzechInvest na investiční pobídky nalákala dosud cizí kapitál v objemu 7,2 miliardy dolarů. Česká republika se v atraktivitě pro investory drží několik let na špici v regionu střední a východní Evropy. Jen loni zde zahraniční firmy celkem investovaly 9,3 miliardy dolarů, tedy přibližně 280 miliard korun. Tuzemsko považuje za vhodné místo pro investice například Velká Británie, která zde dosud do výroby a vývoje věnovala téměř deset miliard korun a přinesla pracovní místa 4780 lidem.
Nejvíce v republice investují firmy z Německa, Beneluxu, Japonska a také z Česka.
Možnosti českých firem však omezuje limit 350 miliónů korun, kterým jsou investiční pobídky podmíněny. Jeho snížení chce prosadit Svaz průmyslu a dopravy. Prvním čtením ve sněmovně již prošla úprava směrem dolů na 200 miliónů korun, svaz by však chtěl limit dostat na stomiliónovou úroveň. "Pobídky by tak měly být dostupné i pro české investory," řekl šéf svazu Stanislav Kázecký. Ocenil připravované prodloužení těchto výhod z pěti na deset let.
Jednou z možností přílivu peněz do českých firem jsou nyní i nevratné dotace 9,5 miliardy korun na investiční výdaje, které plánuje v letech 2004 až 2006 rozdělit Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tři čtvrtiny této částky poskytne Evropská unie. Pro příští rok má být od ledna k dispozici téměř 2,5 miliardy korun.