Strategie švédské vlády

Zvýšení konkurenceschopnosti reformací kapitálové a korporativní daně
Rovnoměrný rozvoj - rozdíly mezi regiony jsou značné, premiér Persson považuje přeshraniční a regionální spolupráci v evropském měřítku za jednu z možností, jak rozdíly snížit
Budování infrastruktury - propojení země regionálně a mezinárodně (např. stavba železničních spojů na jihu Švédska a širokopásmových zařízení)
Zlepšení pracovních podmínek a boj proti rekordní nemocnosti, která odčerpává značné částky z rozpočtu
Zvýšení zaměstnanosti mládeže a přistěhovalců
Podporování výzkumu a vývoje - účast na programech vesmírného výzkumu, zkrácení cyklu od výzkumu do výroby
Zlepšení podmínek podnikání - sníží se daně, snadnější bude přístup k rizikovému kapitálu
Rozšíření příležitostí ke spolupráci a ekonomickému růstu v oblasti Baltského moře
Stimulace environmentálně udržitelného vývoje rychlejším zaváděním šetrných technologií - finanční podpora, legislativa, monitoring pohybu nebezpečných látek a odpadů
Exportní příležitosti mají být v maximální míře využity - pracovníci Švédské exportní rady (obdoba českého CzechTrade) budou zařazeni do vzdělávacích programů, vláda se snaží omezit byrokracii, která brzdí obchod
Zdroj: EOÚ Stockholm