Jak připravit obchodní nabídku

Všechno zařizujte s potřebným předstihem
Vybavte se početnými doprovodnými materiály, prospekty, vzorky a firemními brožurami
Předložte detailní a pravdivé reference o firmě (jméno, adresa, předchozí exportní aktivity)
Buďte dochvilní, jestliže se zpozdíte, vždy to dejte telefonicky vědět
Držte se diskutovaného tématu, nemluvte od věci a vyvarujte se dlouhého řečnění
Ujistěte se, že vaše nabídka obsahuje všechny relevantní informace
Buďte upřímní a dodržujte dohodnuté termíny
Specializujte se na určitou komoditu
Připravte úplný popis výrobků - fotografie, letáky, vzorky
Již od začátku informujte partnera o cenách, množství zboží a podmínkách dodávky
Ceny uvádějte nejlépe v EUR, USD či SEK
Nabízejte jen kvalitní výrobky, které budou po celou dobu dodávky odpovídat vzorkům
Informujte partnera o typu obalů (materiál, velikost, dodání, ohled na životní prostředí)