Význam se nedá poměřovat jen celkovým objemem obchodu. Vždy najdete případy, kdy i v zemi, která je poměrně malým obchodním partnerem, okolo jednoho procenta podílu nebo méně, najdou české firmy skvělou obchodní příležitost. Z tohoto pohledu se nemohou zanedbávat země, které ve statistikách nefigurují na špičkových místech.
Švédsko patří k obchodním partnerům, kde podíl dosahuje 1,2 procenta. Je to však srovnatelný podíl s Ruskem nebo Spojenými státy. Ovšem hospodářskou spolupráci je potřeba posuzovat ještě z druhé strany, tedy investiční. Česká republika je v současné době velmi úspěšné z hlediska přílivu přímých zahraničních investic. Švédsko, které je desátým největším investorem, se na tomto úspěchu významně podílí.
Za celkové období u nás švédské firmy investovaly téměř 500 miliónů dolarů. V mnoha případech švédské firmy investují přes pobočky jinde v Evropě, především v Nizozemsku, Německu a Švýcarsku. Takže výše investic bude přes půlmiliardy dolarů.
hn: Vývoz do Švédska vykazuje trvalý růst. Jak vidíte perspektivy exportu do této země i vzájemného obchodu?
Skutečně, až na některé drobné výkyvy, dochází od počátku 90. let prakticky ke stabilnímu růstu objemu vzájemného obchodu. Pokud srovnáme vývoz z roku 1993 v hodnotě asi 90 miliónů dolarů, pak v roce 2002 již dosahoval téměř 430 miliónů. Dovoz vzrostl ze 150 miliónů dolarů na řádově 450 miliónů.
Jen v roce 2001 a 2002 náš vývoz vyskočil dokonce o 31 procent, což je nebývalá dynamika. Jen u málokteré země se podařilo dosáhnout takových změn ve vývozu. A co je poměrně příznivé, dovoz ze Švédska rostl se svými 3,4 procenta nepoměrně pomaleji. To samozřejmě přispívá ke snižování pasíva naší bilance.
Dá se říci, že jeden z charakteristických rysů našeho obchodu, nejenom se Švédskem a s jeho skandinávskými sousedy, je mírná negativní obchodní bilance. Současný vývoj však tento deficit snižuje.
Jen za osm měsíců máme pasívum obchodu pouhý jeden milión dolarů proti 22 miliónům za celý loňský rok. Je proto solidní naděje, že bychom se letos mohli přiblížit téměř vyrovnané obchodní bilanci.
hn: Kde vidíte příčinu tohoto pozitivního trendu?
Nehledejme za tím nějaký dramatický zvrat. Třeba i růst vývozu o třicet procent nemusí být, a zřejmě ani nebude, letos opakován. Mnohdy takové výkyvy způsobí úspěšný vývoz jedné komodity. Můžeme spíše hovořit o standardním nárůstu českých vývozů.
Pokud jde o jednotlivé položky, tak nepochybně číslo jedna v exportu jsou motorová vozidla, tedy především škodovky. Objevily se však i nové vývozní položky, které jsou důsledkem investic, které byly v České republice v poslední dekádě umístěny.
Vyváží se například o digitální procesové jednotky. V podstatě jsou to nejrůznější komponenty k počítačům nebo i televizní technice. Nesmíme zapomenout na tradiční náhradní díly k automobilům, čerpadla paliv, pumpy Sigma, maziva pro pístové motory, brzdy, servomotory a další.
Jedná se o klasickou českou výrobu, ale v mnoha směrech i o nové výrobce autopříslušenství, kteří se objevili v té poslední dekádě v rámci boomu rozvoje automobilového průmyslu v České republice.
hn: Pomohli tedy českému exportu do Švédska zahraniční investoři?
Je třeba říci, že na prvním místě mezi exportéry je situace jasná, jsou to vozy Škoda. Pokud jde o další vývozy, tak značný podíl na vývozech mají opravdu zahraniční investoři, kteří přišli do republiky v poslední dekádě a buď založili úplně nové závody na zelené louce, nebo v rámci privatizace vyrábějí v původních českých provozech. Není divu, že pak od nás směřuje do Švédska vývoz společností, jako jsou Matsushita Television, Bosch Diesel, Continental Teves Czech, Siemens elektromotory nebo Rieter CZ.
hn: Za trendy a čísly je potřebavidět snahu jednotlivých podniků dostat se na konkurencí značně přeplněný švédský trh. Kde mohou firmy nalézt exportní příležitosti a jak náš stát napomáhá těmto snahám?
Pro podporu exportu využíváme standardních nástrojů. Ve Švédsku pracuje obchodněekonomický úsek, vývoz podporuje činnost naší agentury CzechTrade.
Agentura připravuje na letošní rok nový program podpory společného zastoupení českých malých a středních podniků v zahraničí. Zastoupení bývá velmi nákladné, takže firmy by se mohly sdružit a dostaly by finanční podporu na založení a provoz kanceláře v prvním roce činnosti.
Pokud jde o nejvyšší sféru politických kontaktů, v roce 2001 byl ve Švédsku tehdejší premiér Miloš Zeman a vliv této návštěvy se postupně projevuje. Vzbudila dost velikou pozornost tamní hospodářské veřejnosti a v návaznosti jsme potom pokračovali i v Praze, kdy se uskutečnil seminář o hospodářské spolupráci.
Dalším takovým významným nástrojem podpory obchodní spolupráce je zlepšování podnikatelského prostředí. Je to věc, kde nás zahraniční partneři upozorňují na existující problémy v oblasti hospodářské nebo v administrativě.
Na jaře vláda přijala specifický materiál, který obsahuje řadu opatření na zlepšení podnikatelského prostředí. A to se samozřejmě promítá jak do oblasti investiční, tak i do obchodu. Chceme například podporovat účast českých podniků na mezinárodních výstavách a veletrzích, což má význam především pro malé a střední firmy.
Máme také poměrně dobré kontakty s naším partnerským ministerstvem, nyní s ním spolupracujeme hlavně při dokončování přípravy Česka na vstup do Evropské unie, předáváme si zkušenosti a informace.