Uplynul necelý rok od okamžiku, kdy CzechTrade založil své zahraniční zastoupení v dánské Kodani. Byl to úvodní krok ve snaze otevřít českým firmám dveře do jedné z nejdůležitějších zemí ve skandinávském regionu, která je navíc silně provázána s ekonomikami Pobaltí. Zde má už CzechTrade svá zastoupení v Litvě a Lotyšsku. Důležitou charakteristikou dánského hospodářství, kterou se liší od ostatních skandinávských ekonomik, je s 85procentním podílem na dánském HDP naprosto rozhodující role malých a středních podniků. To vytváří obrovský potenciál příležitostí v řadě oborů.
V souladu s proexportní politikou České republiky a jejími prioritami a po mnoha jednáních s ministerstvy, obchodními komorami i profesními svazy se agentura rozhodla rozšířit zastoupení ve Skandinávii o Švédsko. Založení zahraniční kanceláře CzechTrade podpořila i Švédská obchodní komora a její zastoupení v Česku.
A účel zastoupení? Kancelář CzechTrade ve Stockholmu bude sloužit spolu s kanceláří v Kodani jako opěrný bod pro celé území Skandinávie. Do spolupráce s českými podniky se nové zastoupení plně zapojí koncem února 2004. Od tohoto data bude agentura schopna poskytovat českým vývozcům plnohodnotný servis stejně, jako je tomu u ostatních zahraničních kanceláří.
Švédsko je země velká rozlohou, co do počtu obyvatel je trh menší než v ČR. O výkonnosti ekonomiky však rozhodují silné internacionalizované fspolečnosti jako jsou Ericsson, ElectroLux, Skanska, IKEA, SAS či ABB.
Spolu s Dánskem, Norskem a Švýcarskem patří Švédsko k zemím s nejdražší pracovní silou na světě. Pro srovnání, náklady v Česku se pohybují v řádu 20 až 30 procent (značný rozdíl je i v produktivitě). To otevírá cestu k výrobní spolupráci s českými podniky.
Pokud jde o spotřební zboží, je třeba zmínit účinný přístup Švédů k ochraně domácího trhu, kterým je nenásilná propagační kampaň provokující zájem o domácí zboží. Spotřebitel získává dojem, že domácí zboží je nejlepší, splňuje všechny parametry lidskému zdraví bezpečné a k životnímu prostředí šetrné produkce.
Je tedy výzvou pro CzechTrade, aby ve Švédsku představil kvalitu českých firem, které o tyto trhy mají zájem, a naopak našim podnikům přinesl možnosti odbytu či výrobní kooperace, které dosud nevyužívaly.
Předpokládáme, že do budoucna by určité služby mohla zahraniční kancelář CzechTrade ve Stockholmu poskytovat i pro oblast Norska, případně Finska.