Co vám pomůže vyrovnat se s cizími jazyky, které prostě neovládáte nebo vaše vědomosti nepřekračují určitý obecný rámec? Slovníky, překladače, lingvistické nástroje - a právě na internetu jich najdete celou řadu.

Slovník je jednoduchou a snadno použitelnou pomůckou, se kterou překonáte základní problémy a jež vám pomůže vyřešit nejedny potíže. Nemusíte se ale vybavovat tištěnými vydáními slovníků a zatěžkávat tak nejen svou peněženku, ale i police v knihovně. Na internetu jsou běžně dostupné on-line slovníky, které se na rozdíl od svých tištěných příbuzných mohou pochlubit rychlostí vyhledávání termínů, běžným propojením více různých jazyků nebo křížovým vyhledáváním slov mezi nimi. Pochopitelně www.slovnik.cz si sice nevezmete na cesty, ale jinak není proč váhat.

Univerzální pomocníci

Slovníky patří k populárním internetovým aplikacím, které přesně zapadají do koncepce portálů - jde o relativně jednoduchou službu, která je oblíbená mezi návštěvníky a nepodléhá zubu času. Jednou připravený slovník může bez potíží dlouhodobě sloužit. Najdete je na Seznamu, na Centru, Atlasu, nechybí na zpravodajském serveru iDnes.

Už z podstaty věci je pochopitelné, že se provozovatelé těchto služeb nesnaží na koleně vytvořit vlastní slovníky, ale čerpají z předem připravených informací, tedy vlastně nabízejí rozhraní pro kompletní slovníkové databáze vytvořené specializovanými firmami. Proto platí, že například ve slovnících na portálech Centrum (slovniky.centrum.cz) a iDnes (klikni.idnes.cz/slovnik.asp) není rozdíl, oba totiž vycházejí ze slovníků zpracovaných společností LangSoft (www.langsoft.cz). Liší se však zpracování rozhraní, které umožňuje ve slovnících vyhledávat, stejně tak rozdílné může být zpřístupnění různých jazykových verzí.

Slovníky na portálu Seznam (slovnik.seznam.cz) pracují se slušnou kolekcí jazyků. K dispozici je totiž kromě obligátní a skutečně nezbytné angličtiny také němčina, francouzština, španělština, italština a ruština. Překládat se dá oboustranně, tedy český termín do jednoho z vybraných jazyků a obráceně. Nelze ovšem překládat napříč jazyky, tedy například mezi němčinou a italštinou, na místě je ovšem dodat, že takové schopnosti nebývají u slovníků časté.

Každopádně rozdílný přístup ke stejným datům je patrný právě u zmíněných slovníkových aplikací portálů Centrum a iDnes. První jmenovaný nabízí přehlednější výběr z jazyků a také zajímavý překlad z češtiny najednou do všech dostupných jazyků. Bonusem pro uživatele je i neopakovatelný slovník brněnského hantecu, který má bezesporu "řácké grády". Bez zajímavosti není ani zde a na Atlasu (slovniky.atlas.cz) použitý nástroj usnadňující vkládání ne zrovna obvyklých písmen a znaků, které na běžné klávesnici nemají své místo a musí se zadávat například přes kombinaci číselných kláves.

Na doméně www.slovnik.cz najdete opět dobře známé jazyky, ovšem k dispozici tu je i latina, respektive slovník latinsko-český a česko-latinský. Za pozornost stojí i oddělená možnost vkládat slova s diakritikou a bez ní. Díky propojení se slovníky vytvořenými proslulou univerzitou v Cambridge stojí za pozornost i vícejazyčný překladový a výkladový slovník www.azdodomu.cz/slovnik/.

Následující dvě adresy ocení multilingvisté a vůbec fanoušci nejen nejrozšířenějších jazyků. Na adrese slovnikonline.translatory.cz najdete možnost překládat do angličtiny a z angličtiny u celkem 24 jazyků včetně češtiny. Adresa nonbabylon.revolucni.com pak sice nenabízí plnohodnotný slovník, ale připravená kolekce 200 nejběžnějších frází v bezmála 20 jazycích je jak dělaná pro vytištění a použití na cestách.

Specialisté zasahují

Jazyková zásoba běžné mluvy pochopitelně postačuje pro pochopení většiny dialogů a obecných textů. Často je však možné se setkat s termíny, které v běžných slovnících nejsou z různých důvodů zahrnuty. Obvykle jde o slova z určité oblasti, která jsou používána jen v odborných materiálech, případně o termíny problematicky přeložitelné. A tak zatímco tištěné slovníky zaměřené na určitou lingvistickou oblast mohou být velmi obtížně dostupné, na internetu jich najdete dlouhou řadu.
Latinsko-rusko-český lékařský slovník sice neoplývá velkým rozsahem (i autoři uvádějí, že je krátký), přesto adresa members.lycos.co.uk/xdenser/ určitě může pomoci.

Matematickým vědám se věnuje česko-anglický matematický slovník na www.ped.muni.cz/wmath/dictionary/czw.html, který ovšem ukazuje tu nejjednodušší možnou formu prezentace slovníku. K dispozici totiž je jen abecední roztřídění termínů, chybí vyhledávání i "převracení" mezi jazyky.Tematicky příbuzná a s matematikou úzce provázaná je i výpočetní technika, i když běžného uživatele mohou výpočetní pochody odehrávající se v zákulisí jeho pracovní plochy nechat zcela chladným. Na adrese www.sochorek.cz/archiv/slovniky/abklex.htm je k dispozici Abklex, slovník zkratek z oboru informatiky a telekomunikací, který zahrnuje zhruba 8500 zkratek v angličtině a němčině. Není to slovník klasického střihu, protože zkratky jsou dešifrovány do své plnohodnotné podoby (tedy například že HGA znamená Head Gimbal Assembly), a nikoli přeloženy do češtiny. Je to ale pochopitelné - překlady by většinou neměly smysl, protože počítačový svět je zkrátka angličtinářský.

Stejné oblasti se věnuje i web na adrese www.datis.cdrail.cz/Black/Scripts/Zkratky/Slovnik.asp, zde ale můžete čekat i vysvětlivky daných termínů.

Finance mají také svůj specifický jazyk, a proto slovníky jsou neméně oprávněné jako v jiných oborech. Finanční noviny tak na ipoint.financninoviny.cz/slovnik. php připravily pro své čtenáře slovník investora, který však má blíže k výkladovému než jazykovému slovníku - podobnou aplikaci najdete také na www.svethospodarstvi.cz/slovnik/.

Zpět ke klasice překladů mezi jednotlivými jazyky se dostanete na Automobilovém slovníku (www.supermemo.cz/slovniky/autoslov.htm). Ano, i v této oblasti najdeme řadu zajímavých termínů s komplikovanými překlady, takže zdejší česko-anglicko-německý slovník může dobře posloužit. Nebo máte raději hudbu (piccola.nri.cz/slovnik)?

S naším vstupem do Evropské unie se pojí zajímavý projekt nacházející se na adrese www.hosoz.cz/tth/integra/. Integra je on-line verze Terminologie technické harmonizace, což je databáze schválených termínů z překladů technických předpisů ES a jiných textů.
Prosím, přeložte mě

Jestliže slovníky jsou bránou do světa jazyků a jejich on-line zpracování je ideální ukázkou uživatelsky jednoduché a vstřícné služby, potom pokročilejší, ale rozporuplněji přijímanou možností jsou překlady, respektive automatické překladače. Bylo ostatně jen otázkou času, kdy kromě pasívního vyhledávání termínů budeme mít možnost nechat si přeložit i celé texty.

Psaný projev je však velmi rozmanitý a jeho přesný a bezchybný překlad je oříškem i pro počítače - aspoň to v současnosti stále platí. Není tedy možné se plně spolehnout na to, že vám chytrý program dokáže přesně přelouskat anglický text do češtiny a tento překlad potom vydávat za oficiální a nezpochybnitelný. Výsledky jsou totiž spíše úsměvné, byť se nedá upřít, že obsahu materiálů je skutečně možné z překladů porozumět.

Chyby, lépe řečeno nepřesnosti, vyplývají z nedokonalého odhalení souvislostí v textu, které technologie nedokáží přesně identifikovat, a proto vždy nevybírají z řady možných významů ty nejvhodnější. Některé nástroje navíc otrocky pouze doslovně překládají slovo za slovem, což je ve výsledku pochopitelně nepoužitelné.

Překládací programy totiž po nainstalování obvykle rozšíří možnosti prohlížečů webových stránek a ty následně mohou volitelně překládat navštěvované stránky. Za chodu přeloží veškeré originální textové termíny a nahradí je na stránkách českými ekvivalenty. Mnohdy je to zajímavé, mnohdy nepoužitelné, ovšem je dobře, že podobné možnosti existují. Informace o specializovaném softwaru hledejte na www.pctranslator.cz, lexie.prekladace.cz nebo www.eurotran.cz.

Autor je spolupracovníkem redakce

info

Kde najít internetové slovníky
Univerzální:
slovniky.centrum.cz
slovnik.seznam.cz
slovniky.atlas.cz
www.slovnik.cz
klikni.idnes.cz/slovnik.asp
www.azdodomu.cz/slovnik/
slovnikonline.translatory.cz
nonbabylon.revolucni.com
Odborné:
members.lycos.co.uk/xdenser (latinsko-rusko-český lékařský slovník)
www.ped.muni.cz/wmath/dictionary/czw.html (česko-anglický matematický slovník)
www.sochorek.cz/archiv/slovniky/abkles.htm
www.datis.cdrail.cz/Black/Scripts/Zkratky/Slovnik.asp (slovníky zkratek z oboru informatiky a telekomunikací)
ipoint.financninoviny.cz/slovnik.php
www.svethospodarstvi.cz/slovnik/ (slovníky investora)
www.supermemo.cz/slovniky/autoslov.htm (česko-anglicko-německý slovník zaměřený na termíny spojené s automobilismem)
piccola.nri.cz/slovnik (hudební slovník)
www.hosoz.cz/tth/integra/ (čtyřjazyčná databáze schválených termínů z překladů technických předpisů ES)
Automatické překladače:
www.pctranslator.cz
lexie.prekladace.cz
www.eurotran.cz (placené)
www.geocities.com/cztranslator/
web2cz.forrest79.net (zdarma)