Anketa: ČNB patří v regionu k nejlepším

Centrální banky střední a východní Evropy vykazují vysokou efektivnost a schopnost komunikovat. Vyplývá to z průzkumu, který provedla agentura Reuters.
Mezi hodnocenými institucemi byla i ČNB, jejíž výsledky patří k nejlepším. ČNB obdržela za komunikační schopnosti a srozumitelnost od šestadvaceti renomovaných ekonomů průměrně osm bodů z deseti možných. Na druhém místě skončila maďarská ústřední bankovní instituce se sedmi body. Polsko a Slovensko dosáhly šest. Nejhůře dopadlo Rumunsko se ziskem pěti bodů.
Česká republika má nižší inflaci než většina jejích sousedů. Po snížení na začátku roku činí česká úroková míra 1,75 procenta, což je nejméně mezi hodnocenými zeměmi. ČNB tak v průzkumu získala osm bodů i za efektivnost.
"Češi mají oproti okolním státům výhodnější pozici," říká Dwyfor Evans z Bank of America. "Zároveň ale dobře pracují s tržním očekáváním a řídí trh lépe než ostatní centrální banky v regionu," dodává.
Nicméně někteří odborníci vyjádřili názor, že v posledních měsících pracuje nejlépe maďarská centrální banka.
"Maďaři mají nejjednoznačnější inflační prognózu a jsou úspěšní v předpovídání vývoje velkého množství dalších makroekonomických veličin," myslí si Jeff Gable z Barclays Capital.
Kvůli svému chování v minulosti si ale Maďarsko v hodnocení efektivnosti připsalo pouhých šest bodů. V roce 2003 totiž maďarská centrální banka snížila úrokové sazby ve snaze bránit silný forint, později však byla donucena sazby o šest procentních bodů opět zvednout. V současnosti je maďarská úroková míra 6,25 procenta.
Jako velké pozitivum hodnotí odborníci fakt, že centrální banky ve všech zkoumaných zemích kromě Rumunska vykázaly nadprůměrné výsledky. V efektivnosti i ve schopnosti komunikovat dosáhly hodnot nad pět bodů.
"Lidé, kteří se pohybují na trhu, berou tyto banky se stejnou vážností jako ECB nebo Fed. To jenom dokazuje, že za krátký časový úsek od roku 1990, kdy začínaly, udělaly obrovský pokrok," říká Giancarlo Perasso z WestLB.

Související