Rakušané, největší evropští kritici jaderné energetiky, patří mezi národy s nejmenší znalostí výroby energie z jádra. Naopak Češi, s jejichž Temelínem se Rakušané nikdy nesmíří, patří v této oblasti mezi premianty.
V obsáhlém výzkumu Evropské unie, jehož cílem také bylo zjistit znalosti o jaderné energetice a radioaktivním odpadu, skončili Češi na šestém místě - těsně za Švédy, Belgičany, Slovinci, Finy a Nizozemci.
Rakušané obsadili opačný konec tabulky. Menší znalosti měli z pětadvaceti zemí unie jen Kypřané, Malťané, Portugalci a Litevci.
Experti oslovili na jaře více než 24 tisíc lidí. Mimo jiné jim položili sedm otázek o radioaktivním odpadu. Zatímco správně odpovědělo šedesát procent Čechů, u Rakušanů to bylo pětačtyřicet procent. "Vítězní" Švédové odpověděli správně v průměru v šedesáti pěti procentech případů.

Rakušané nejsou hloupější
Radko Pavlovec, pověřenec hornorakouské vlády pro jaderná zařízení, výsledky evropského průzkumu odmítl.
"Je to zase nějaký pokus jaderné lobby proti kritikům jaderné energetiky," řekl Pavlovec, podle něhož se průzkum snaží podrýt legitimitu rakouské kritiky jaderných elektráren. Pavlovec tvrdí, že Rakušané mají mnohem lepší znalosti o souvislostech současné energetiky než Češi.
"Také proto se Rakušané více koncentrují na obnovitelné zdroje a úspory," poznamenal Pavlovec. Dodal, že pro Rakušany je jaderná energetika uzavřená kapitola - v referendu v roce 1978 odmítli dostavbu atomové elektrárny Zwentendorf. Proto nevidí důvod, proč se zabývat dalšími detaily.
Podobný názor má i předsedkyně sdružení Jihočeské matky a místopředsedkyně Strany zelených Dana Kuchtová. "Není to tak, že by Rakušané byli hloupější. Jsou proti jádru a detaily neřeší," soudí Kuchtová.
Dodala, že v Česku se o jaderné energetice dlouho intenzívně diskutuje, a proto je znalost této problematiky relativně vysoká. Navíc část Čechů - inženýři či technici - berou podle Kuchtové jaderný průmysl jako národní hrdost.
Václav Brom z tiskového oddělení Temelína uvedl, že přístup k informacím přímo od výrobce - společnosti ČEZ - je v Česku mnohem lepší než v Rakousku, a proto i lidé o tomto odvětví vědí více.

Evropa je proti jádru
Češi se s Rakušany neliší pouze ve znalostech o radioaktivním odpadu. Česko patří podle Eurobarometru spolu s Maďarskem a Švédskem k zemím, kde žije nejvíce příznivců výroby elektřiny z jádra - více než šedesát procent.
Rakousko je znovu na opačném pólu: jadernou energetiku tam podporuje pouze osm procent občanů. Skoro pětaosmdesát procent Rakušanů by navíc nezměnilo názor ani v případě, že by se vyřešil nejpalčivější problém výroby energie z jádra - způsob likvidace radioaktivního odpadu. V celé unii přitom podporuje jadernou energetiku jen třicet sedm procent lidí. Češi a Rakušané se liší ještě v jedné věci: skoro dvě třetiny Rakušanů požadují, aby o stavbě nového úložiště jaderného odpadu rozhodovali přímo občané ve vybrané lokalitě.
Podle evropského průzkumu Češi na svém podílu při spolurozhodování netrvají. Hlavní slovo by podle nich měly mít spíše místní neziskové organizace a odborné úřady.

Srovnání s Rakušany
Evropská komise položila více než 24 tisícům lidí ve 25 zemích Evropské unie otázky, které se týkaly radioaktivního odpadu. Vybíráme odpovědi Čechů a Rakušanů.
Je Každý radioaktivní odpad velmi nebezpečný?
Správná odpověď - NE
Češi: 88 % správně
u Rakušané: 83 % správně
Produkují radioaktivní odpad výzkumná centra?
Správná odpověď - ANO
Češi: 84 %
u Rakušané: 75 %
Vzniká radioaktivní odpad v nemocnicích?
Správná odpověď - ANO
Češi: 77 %
u Rakušané: 68 %
Existují různé kategorie radioaktivního odpadu?
Správná odpověď - ANO
Češi: 65 %
u Rakušané: 59 %
vzniká radioaktivní odpad i v nejaderných odvětvích?
Správná odpověď - ANO
Češi: 85 %
u Rakušané: 54 %
Vzniká radioaktivní odpad jen V atomových reaktorech?
Správná odpověď - NE
Češi: 41 %
Rakušané: 16 %
Je radioaktivního odpadu stejně jako jiného odpadu?
Správná odpověď - NE
Češi: 55 %
Rakušané: 37 %
Celkový výsledek:
Češi: 65 % správně
Rakušané: 45 % správně
Zdroj: Eurobarometr, září 2005

Podporujete jadernou energetiku?