V Paříži útočí na naši civilizaci!

Ve francouzských městech každou noc hoří auta, školy, radnice, kostely, nemocnice. Po policistech, kteří se tomu snaží bránit, žháři pálí z brokovnic. Teroristé řízení z radikálních mešit vyhrožují a rozsévají mezi obyvatelstvem strach. První člověk brutálně zbitý násilníky umírá. Začínají nové "noci dlouhých nožů"?
Nemusíme se vracet až k francouzské revoluci, která podlomila světový řád autority a pořádku. Stačí si připomenout odtud vycházející ideologii marxismu-leninismu: požadavek totální likvidace náboženství jako "opia lidu", třídní nenávist a diktaturu proletariátu. Z posedlosti nenávistí ke křesťanským hodnotám a tradicím vychází i současná krize, projevující se hořícími auty a přistěhovaleckým terorem.
Také evropské "elity" ve své době propadly levičácké ideologii, tzv. left-liberalismu. Na neatraktivní pracovní místa začaly masově importovat levné pracovníky z bývalých kolonií. Činily tak bez ohledu na sociokulturní rozdíly z pohodlného pragmatismu i z pocitu pseudoboží všemohoucnosti. Jako vedlejší účinek si od toho slibovaly rozbití tradičních struktur, které se jim zdály konzervativní, nepohodlné a "zpátečnické" - především proto, že trvaly na dodržování mravního řádu.
Vedlejší účinek liberálního odklonu od přirozených zákonů a evropských tradic se dostavil. Ovšem ne v podobě zdecimování křesťanských hodnot, ale nyní již otevřeného útoku na tradiční evropskou civilizaci. Zápalné "Molotovovy koktejly" ukazují na zcela jiné tradice: na dějiny anarchie a krvavých revolucí. Omlouvat teror sociálními příčinami mohou jen ti, kteří programově přilévají olej do ohně.
Zdá se, že naivní pohádka o multikulturalismu končí. Zvolený způsob integrace se u nepřizpůsobivých přistěhovalců neosvědčil a ani nemohl osvědčit. Problém je v tom, že omyl byl poznán pozdě. V době, kdy milióny těchto imigrantů a jejich potomků hrozí civilizačním střetem, jaký Evropa dosud nezažila.
Jiří Karas, poslanec KDU-ČSL