Jak asi hlasovali naši europoslanci
Se zájmem jsem si přečetla články o legislativě REACH (Europoslanci volili: chemikálie, nebo zdraví, HN 18. listopadu). Nepřekvapuje mne, že Evropský parlament změnu "chemické" legislativy schválil. Nepřekvapuje mne ani, že dal na ekologická sdružení více než na chemické firmy. Pokud by poslanci dali ve věci, která se takto zjevně dotýká zdraví každého Evropana, přednost lobbistickým kancelářím v Bruselu, bude to další rána věrohodnosti unie. Navíc si myslím, že čtenáři novin v evropských zemích si málo věcí z činnosti EP zapamatují do příštích voleb tak dobře jako rozhodování mezi těhotnými matkami a chemickými továrnami.
Redaktor HN popisuje hlasování jako "zápas dvou zájmů - zisků chemického průmyslu a zdraví spotřebitelů". Možná by proto stálo za to otisknout, pro koho hlasovali jednotliví europoslanci za Českou republiku.
Hana Párová, Hradec Králové

Zruší náš úřad?
Vládní návrh stavebního zákona prošel do druhého čtení a v poslanecké sněmovně se vrší stohy připomínek. Protože našemu městečku hrozí zrušení stavebního úřadu, zúčastnil jsem se několika seminářů na toto téma.
Stavební zákon v kombinaci s již schváleným novým správním řádem je čin tak revoluční, že se dají očekávat průvodní jevy, které pořádnou revoluci provázejí: bezvládí a chaos. Po nabytí účinnosti zákonů budou nižší úředníci státní správy vystaveni tlaku, který byl trefně nazván "střelba na krysy v sudu". Možná, že za těchto okolností se řada menších obcí výkonu státní správy ráda zbaví.
Ministr Radko Martínek sice opakovaně tvrdí, že ani jeden dosud fungující stavební úřad se rušit nebude, ale jeho podřízení dobře vědí, jak to zaonačit. Uloží to obezličkou v zákoně krajům, a tím vtipně rozeštvou kraje a obce mezi sebou. A když bude někdo hodně vzpurný, nebude problém mu dokázat, že je odborně nezpůsobilý. Letitý praktik nemá proti vrchnosti šanci uspět. V těch 209 notně zakroucených paragrafech se už nevyznají ani samotní autoři zákona, natož chabě proškolený úředník. Dle jiných paragrafů bude omezena i moc obecních samospráv, zato se vytvoří paralelní pravomoci autorizovaných inspektorů.
Karel Šebek, starosta Neveklova

ČEZ moc zelené energie nevyrábí
ČEZ v nynější kampani za desítky miliónů korun láká zákazníky na zvláštní tarif "zelená energie". Načasování reklamy má svůj důvod: občané dosud museli elektřinu kupovat od svého regionálního distributora, ale od prvního ledna 2006 si bude moci každý, včetně domácností, vybrat svého dodavatele.
Možnost výběru je zatím bohužel vinou postupující monopolizace ČEZ spíše teoretická, ale přece jen jde o změnu. S volbou na nás přechází zodpovědnost: jaké elektřině dáme přednost, takovou svými platbami zvýhodníme. Ti, kdo se snaží chovat ohleduplně a domýšlet důsledky svého chování, by si měli vybrat "zelenou".
Když si představíme výrobu české elektřiny jako barevný koláč, sotva bychom se do něj s chutí zakousli: asi dvě třetiny zahaluje šedivá barva zastaralých tepelných elektráren a zbývající třetinu vyplňuje žlutočerně pruhovaná výstražná plocha jaderných reaktorů. Jiné barvy bychom nalezli snad jen s využitím hodně velké lupy: pouhá 2,5 procenta připadají na obnovitelné zdroje energie, i z toho je ale většina zkalena bahnem velkých vodních přehrad.
Kvůli nám samotným (ale také s ohledem na závazky vůči Evropské unii) máme povinnost podíl ekologicky šetrné energie zvýšit. Do roku 2010 má její podíl v našich zásuvkách činit osm procent, EU si stanovila cíl dvanáctiprocentní. Rozmach šetrné energetiky se neobejde bez zájmu zákazníků, a tak mu od příštího roku můžeme každý z nás pomoci osobní volbou.
Je dáno asi lidskou povahou, že na každém dobrém úmyslu se snaží přiživit nějaký podfukář. V případě zelené elektřiny jím není nikdo jiný než společnost ČEZ.
Plán má jednoduchý: za každou kilowatthodinu zaplatí odběratel "zelené elektřiny" ČEZ desetník navíc, za to jej bude hřát pocit, že pomohl životnímu prostředí. Přitom ale ČEZ, stejně jako kterýkoliv jiný výrobce, za skutečně ekologickou elektřinu dostane zvláštní odměnu už ze zákona! V desetníku za každou kilowatthodinu, jejž oklamaný zákazník zaplatí ČEZ navíc, firma získá dodatečný příjem: její elektřinu zaplatíme dvakrát.
Přitom za "zelenou elektřinu" ČEZ vydává i výrobu ve velkých přehradách, které vážně poškozují životní prostředí, a z evropského certifikačního systému ekologické elektřiny jsou proto vyloučeny. Malé vodní elektrárny představují jednu tisícinu výkonu firmy, jedna symbolická sluneční elektrárna jednu milióntinu a jediná její větrná elektrárna už několik let není v provozu. Fakt je ten, že ČEZ téměř žádnou zelenou elektřinu nevyrábí.
Jan Beránek, energetický informační servis WISE

Redakce uveřejňuje v rubrice Dopisy odpovědi na články a dopisy čtenářů, které vyjadřují jejich názory. Vyhrazuje si právo příspěvky krátit a redakčně upravit. Anonymy nezveřejňuje. V rubrice Chyby a vysvětlení napravuje pochybení a odpovídá na dotazy k obsahu i jazyku HN.
Kontaktní adresy:
telefon: 233 073 041
e-mail: dopisy.hn@economia.cz
pošta: HN, oddělení dopisů, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7