90635_vikCr_nafta (nafta)
Snímek: Kamila Machalová

A ten červeno-žlutý láká turisty do Muzea naftového dobývání a geologie, které bylo otevřeno před pár týdny v bývalých hodonínských kasárnách. Unikátní expozice má za úkol jediné: zmapovat nepříliš známou, nicméně téměř stoletou tradici těžby ropy na jižní Moravě.

Nafta pro medicínu
Prohlídka začíná vlastně už na nádraží. Odtud je kromě kozlíka vidět i další exponáty, které se kvůli svým rozměrům nevešly do budovy muzea. Vrtné tyče, obří ventily, čerpadla či primitivní trojnožku, která se k vrtům používala v počátcích netradičního řemesla.
Hlavní část sbírek ale uvidí návštěvník až uvnitř muzea. Šest výstavních sálů ukrývá na 350 exponátů a dvě stovky vzorků hornin. Všemu dominuje ropa. Hned v první z místností se zájemci seznámí s historií objevování, těžby a využívání ropy od starověku až do roku 1953. V dalších pak uvidí způsoby průzkumu a její těžby včetně funkčních modelů, jež zakladatelé muzea vypátrali u soukromníků, nebo je získali z likvidovaných podniků, ze škol a spřátelených institucí.
Vše je názorně vysvětleno na nákresech, mapkách a fotografiích. Host se tak v rychlokursu naftařiny dozví, že ložiska v okolí Hodonína náleží k tak-zvané Vídeňské pánvi. Sice nedává tolik černého zlata v současnosti jako třeba vrty v Perském zálivu, zato zdejší ropa vyniká kvalitou. Obsahuje minimum síry, a proto se používá i k medicínským účelům.

Mastné skvrny na řece
Historie domácího naftového byznysu přitom sahá do minulého století, kdy si kaluží ropy v oblastech na jihu Moravy všimli první podnikavci.
Jak se vypráví, místní lidé nejprve postřehli, že se na řece Moravě objevují mastné skvrny, které páchnou po petroleji. Proto rozkopali oblast těsně za Hodonínem a objevili nejstarší ropné pole Nesyt. Paradoxně největší rozmach těžby nastal ale až za druhé světové války. Němci sem totiž přivezli nové technologie a ve velkém začali těžit ropu, kterou pumpovali do svých tanků.
Nadšenci z občanského sdružení, kteří muzeum vybudovali s pomocí fondů Evropské unie, říkají, že nechtějí jen přibližovat těžbu ropy na Moravě těm, kteří o ní dosud neslyšeli. Expozici otevřeli i kvůli vysloužilým naftařům, kteří chtějí svým vnukům ukázat, co vlastně celý život dělali. Plány mají ovšem ještě větší: až se podíváte do hodonínského muzea podruhé, možná už dostanete do rukou mapku a po cyklostezkách budete sami objevovat stopy, které po sto letech zanechali v malebné krajině naftaři. Opuštěný kozlík uprostřed viničních tratí totiž není na Slovácku nijak neobvyklým obrázkem.

KAMILA MACHALOVÁ

Informace
Muzeum naftového dobývání a geologie
Kasárenská 1022, Hodonín
Návštěvní doba je od 9 do 16.30 h s hodinovou polední přestávkou. Nejjistější je dohodnout si návštěvu přes e-mail: mng.hodonin@seznam.cz  
anebo telefonicky na číslech: 607 851 686 a 604 413 665.
Další informace na webových stránkách: http://mng.webz.cz

Související