Feministická Žába na státním prameni

Matyáš Zrno
Státní rozpočet má schodek kolem 100 miliard, sociální stát je v krizi, čeká nás důchodová a zdravotní reforma. To vše ale našemu eráru nebrání v tom, aby platil všelijaké podivuhodné programy.


Princezna to zařídí

Například "genderově korektní projekty" a zavádění "genderově senzitivní výuky do škol". Že netušíte, co se pod tím skrývá? Není divu. S termíny, jako jsou genderová socializace, genderové a genderované mocenské vztahy, generické maskulinum, genderová dělba práce, genderově zatížené hodnocení, se člověk nesetkává zase tak často.
V praxi takové zavádění "genderově senzitivní výuky" vypadá tak, že aktivistky z občanského sdružení Žába na prameni dětem ve školách vyprávějí "genderově korektní" pohádky. Třeba o tom, jak drak unesl prince, kterého pak zachránila nebojácná a statečná princezna. Dětem se to sice nelíbí, ale za to mohou právě ty zažrané genderové stereotypy, které je třeba odbourat.


Na vině jsou záchodky

Převychovat je podle Žáby na prameni ale třeba i učitelky. Když jedna z nich na semináři vedené zmiňovaným občanským sdružením uvedla, že je pedagog, hned jí "přední odbornice na genderovou lingvistiku" vysvětlila, že "užívání nevhodných výrazových prostředků reprodukujících tradiční genderové role konzervuje rituály utvrzující mužskou dominanci" a že se tedy učitelka dopustila "generického maskulina". To, že v češtině množné číslo mužského rodu zahrnuje i rod ženský, je totiž podle věrozvěstek feminismu výsledek mužské dominance. Takže napříště tady máme mít občany a občanky, odborníky a odbornice, hosty a hostky...
Samozřejmě že osvěta nekončí jen u jazyka. Důležité je i rozdělení pánských a dámských záchodků na školách. "Fyzické oddělení žen a mužů vytváří ospravedlnění pro jejich rozdílnost. Tím, že například oddělíme mužské a ženské záchodky, že oddělíme kabinety podle pohlaví, vlastně zvýrazníme domnělé odlišnosti mezi muži a ženami." Vida, takže muži a ženy nemají záchody zvlášť, protože jsou rozdílní, ale naopak. Jsou rozdílní protože mají oddělené záchody. Uf.


Zaplaťte a my to změníme

Fakt, že děvčata si častěji než chlapci volí kariéru učitelky v mateřské škole a chlapci se naopak častěji než děvčata stávají vojáky, horníky nebo automobilovými závodníky snad nikoho nepřekvapuje. Kromě feministek. S faktem rozdílnosti mužských a ženských mozků se ovšem dámy z Žáby na prameni vyrovnaly snadno: upozornily na spornost takových výzkumů. "Mozky mužů a žen se skutečně mohou lišit. Je ale otázkou, co je dáno biologicky a co vývojem - testujeme-li dospělé mozky, nemůžeme už vlivy, které na ně působily během života, odlišit od vlivů vrozených. Rozdíly mezi mužskými a ženskými mozky tak mohou být dány tím, že muži a ženy od dětství mozek používají jinak - a tady se projevuje vliv kultury." Biologové i bioložky jistě zaplesají.
Podtrženo, sečteno: jsme úplně stejní a jen díky špatné výchově a muži ovládané společnosti se vytvářejí rozdíly mezi muži a ženami. Ty je třeba změnit. Feministky se ochotně nabízejí, že to udělají - za naše peníze. a dostávají je - Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, hlavní město Praha, ti všichni podporují zcela nesmyslné projekty, které hodlají měnit lidskou přirozenost. Žába na prameni a další podobná sdružení se přitom mohou těšit i na přísun prostředků z Bruselu. Unie totiž vyhlásila rok 2007 rokem rovných příležitostí a plánuje zřídit Euroúřad pro pohlavní rovnost. Bude to stát maličkost, jen 50 miliónů eur...


Ódická pole

Úředníkům to zjevně nevadí. Vadit by to ale mělo všem, kteří nechtějí financovat věci, které se podobají tajným vysílačkám životabudících ódických polí nebo odstiňování elektromagnetického smogu pomocí samolepek.
Autor pracuje v Občanském institutu