Jak cenné jsou asistenční služby, lidé často poznají až v momentě, kdy se dostanou do problému a neobejdou se bez okamžité cizí pomoci - asistence. O tyto služby, které jsou součástí některých pojistek, mají lidé stále větší zájem. Čím dále více se je snaží klientům nabízet také samotné pojišťovny. Lidé by přitom ve vlastním zájmu měli dobře znát, co všechno je asistenční služba schopna jim zajistit.

Co je to asistence
Asistence rozhodně neznamená jen rady po telefonu. Asistenční služba může také přímo ke klientovi vyslat svého pracovníka, aby na místě s řešením problému pomohl. "Asistence je tak operativní likvidace pojistné události - klient má problém a někdo mu pomáhá ho řešit," říká Miroslav Herman, ředitel společnosti AXA Assistance, která patří mezi přední poskytovatele asistenčních služeb ve světě.
Účelem asistenčních služeb je zjednodušeně pomoci klientovi v nouzi, aby vyřešil vzniklý problém. Asistence mohou fungovat prakticky všude, kde si lze jen představit. Stačí, aby se lidé v dané oblasti často potýkali s problémy, se kterými si sami neporadí.
Ztratíte platební kartu nebo se vám porouchá auto v cizině - může pomoci asistenční služba. Jste v zahraničí zraněn a musíte co nejrychleji vyhledat lékařské ošetření - opět se vyplatí zavolat na asistenční linku. Stejně tak, když sami zraníte někoho jiného nebo způsobíte škodu na majetku, ale nejste dostatečně jazykově vybaveni - i tady může dobrou službu poskytnout asistence.

Zájem narůstá
U asistenčních služeb je možné vysledovat dva základní trendy. Jednak je stále častěji využívají klienti, kteří se již nezdráhají v případě problémů zvednout telefon a vytočit číslo na operátora asistence. Trendem je také to, že tyto služby do svých pojistek stále více zahrnují také samotné pojišťovny, kterým tato forma operativní likvidace pojistné události šetří náklady.
"Nároky na využívání asistenčních služeb při cestování rostou. Stále více klientů vyjíždí do zahraničí s kartičkou pojišťovny, na níž je uvedeno telefonní číslo EuroAlarm Assistance Prague s nepřetržitým 24hodinovým provozem. Při srovnání dvou posledních let jsme zaznamenali navýšení počtu asistenčních případů asi o třicet procent," říká Lenka Paříková, jednatelka společnosti EuroAlarm Assistance Prague, která zajišťuje asistenční služby kromě jiného i pro Evropskou Cestovní Pojišťovnu.

Pojistky s asistencí
Velký zájem o asistenční služby potvrzuje také Miroslav Herman. "Jen v České republice vyřídíme během jednoho roku zhruba pětačtyřicet tisíc událostí, které jsou spojené s cestováním. Často jde o problémy na cestách s auty. Největší četnost takových událostí je v letních měsících, kdy řada lidí vyráží autem na dovolenou do zahraničí," dodává.
S asistenčními službami se setkají nejvíce motoristé a lidé, kteří uzavírají cestovní pojištění. V případě povinného ručení nabízejí technickou asistenci všechny pojišťovny. Motoristé se přitom v základních nabídkách jednotlivých pojišťoven nesetkají s významnými odlišnostmi.
U cestovního pojištění je situace do určité míry podobná. Také zde jsou asistenční služby nedělitelnou součástí smlouvy. "Asistence u cestovní pojistky je základ. Těžko lze předpokládat, že se zraněný klient bude léčit až po návratu ze zahraničí domů. Ve většině případů je třeba situaci řešit okamžitě. Pomoc zajistí právě asistenční služba," konstatuje mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.
S asistenčními službami se klienti setkají také v případě pojištění domácnosti.

Nabídka tří pojišťoven
V současné době asistenční služby u těchto pojistek nabízejí jen Allianz, Pojišťovna Generali a ČSOB pojišťovna. Asistenční služby mohou využít klienti, u kterých v domácnosti nastane technická závada či havárie.
Příkladem takové nepříjemné události jsou rozbitá okna, závada v elektroinstalaci, prasklé vodovodní potrubí, ucpaný či prasklý odpad, porucha plynového spotřebiče a řada dalších.
Součástí bývá i pomoc v případech, že je byt pojištěného neobyvatelný z důvodu závažné škodní události (například požáru, vyloupení či vytopení) a pojištěný nemá možnost alternativního způsobu ubytování.
Asistenční služba pak v takovém případě zajistí ubytování klienta v hotelu nebo přechodné náhradní ubytování. V balíčku asistenčních služeb však může být také právní pomoc a informace o legislativních možnostech ve věcech, které souvisejí s vlastnictvím či pronájmem nemovitosti. Ne v každém případě ale asistenční služba zasáhne. Klienti pojišťoven nemají nárok na poskytnutí urgentních služeb například v případě, že škodu způsobili úmyslně či pod vlivem omamných látek. Asistenční služba také posuzuje, zda se jedná o stav nouze či nikoli.

Před odjezdem do ciziny
Má-li klient nárok z titulu pojistky na asistenční služby či nikoliv, je velký rozdíl. U běžné pojistky si zákazník při pojistné události musí poradit sám a pojišťovna pak dodatečně proplatí škodu. Pojišťovna tak pomáhá jen finančně a nikoliv radou nebo nějakou službou. To je právě hlavní úkol pro asistenční služby, která je připravena klientům operativně pomáhat. Speciálně u cestovního pojištění by si lidé by si měli předem pečlivě zjistit, co všechno jim asistence může v zahraničí obstarat. Škála možností je dosti široká. Stejně důležité je vědět, kam v případě nouze volat, jestli je dostupnost 24 hodin denně a jestli se ze zahraničí domluvím - tedy zda operátorka služby bude hovořit česky.