070528_27.jpgK tomu, aby byla z cestovního pojištění uhrazena vzniklá škoda či výdaje na lékařské ošetření, je potřeba se chovat v souladu s pojistnými podmínkami. "Proto je dobré se s nimi ještě před vycestováním do zahraničí seznámit," zdůrazňuje Jana Seitzová.


HN: Když chci navštívit zemi, kde hrozí nákaza nějakou místní nemocí, co musím udělat, aby mi pojišťovna náklady za léčbu uhradila?

Nezapomeňte na očkování. Pojišťovna vždy přihlíží k tomu, zda byla podstoupena povinná očkování. Jestliže jste se nenechali očkovat a onemocníte, nemáte na úhradu z pojištění nárok.


HN: Co přesně znamená povinné očkování?

V současné době mezi ně patří pouze očkování proti žluté zimnici, které pro vstup do země vyžadují státy tropické Afriky a Jižní Ameriky. Tato nebezpečná choroba se však vyskytuje i na některých dalších územích, kde povinné není. Proto je lékaři z očkovacích center i v těchto případech velmi důrazně doporučují.


HN: Když cestuji často, mohu se pojistit na více cest najednou, na delší dobu, třeba rok, abych nemusel pokaždé podepisovat smlouvu?

Ano, jistě. Pro ty, kteří často vyjíždějí na cesty do ciziny na krátkou dobu je ideálním řešením speciální cestovní pojištění. To nabízejí pojišťovny pod různými názvy s různou nabídkou možností. Obvykle mají majitelé takového pojištění za nízkou cenu komplexní pojistnou ochranu při jednotlivých cestách. Přitom jejich počet není během roku nijak omezen. Délka jednoho výjezdu může být až třicet pět dní.


HN: Některé země vyžadují například úhradu spoluúčasti. Hradí tuto spoluúčast cestovní pojištění? Nebo je nutné si tuto spoluúčast dodatečně připojistit?

V případě onemocnění nebo úrazu pojišťovny hradí nezbytné a účelně vynaložené náklady na ošetření. To znamená náklady za lékařské ošetření, pobyt v nemocnici. Také úhrady předepsaných léků za - z lékařského hlediska - nutnou přepravu pojištěného do zdravotnického zařízení. A dále také převoz tělesných ostatků pojištěného a za převoz pojištěného zpět do České republiky. Náklady za ošetření přitom uhradí pojišťovna bez ohledu na stanovené výše spoluúčasti v té které zemi.


HN: V rámci pojištění nabízíte například úhradu převozu zraněného v cizině nebo do České republiky, popřípadě převoz ostatků. Můžete říct, zda se úrazy, které toto vyžadují, stávají často?

Ano, případy, kdy je potřeba pojištěného převézt zpět do vlasti, jsou časté. Jde nejen o úrazy, ale také o případy onemocnění vyžadující hospitalizaci a poté převoz do České republiky.


HN: Na jaká zavazadla a případy se vztahuje pojištění cestovních zavazadel?

Pojištění cestovních zavazadel se vztahuje, jak je v názvu řečeno, na cestovní zavazadla, ale i věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu. Případně si je prokazatelně pořídil během cesty. Týká se případů poškození, zničení věci živelní událostí nebo vodou unikající z vodovodních zařízení či při dopravní nehodě anebo také případů odcizení věci vloupáním.


HN: Může se stát, že mi třeba ukradnou zavazadlo. Co musí být splněno, aby mi tuto újmu pojišťovna zaplatila?

Pro to, aby pojišťovna uhradila odcizené věci, je následující podmínka: pachatel krádeže musel prokazatelně překonat překážky nebo opatření chránící věc před krádeží. A to navíc v zařízení, v němž byl pojištěný ubytován nebo z uzamčeného prostoru určeného pro přepravu zavazadel v uzamčeném a uzavřeném automobilu, kterým pojištěný cestuje.


HN: Na jaká rizika se cestovní pojištění vůbec nevztahuje?

Cestovní pojištění má stanovena určitá pravidla a také okolnosti, za kterých se neposkytne pojistné plnění. Obecně se jedná o případy vyvolané úmyslným jednáním pojištěného. Tedy výtržností, jednáním pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, o případy vzniklé v důsledku válečných událostí nebo občanských nepokojů.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist