Ví prezident, že radar nechceme?


Zastupitelská demokracie by teoreticky měla fungovat tak, že zvolení zástupci prezentují názory těch, kdo je zvolili. Přebíhání poslanců či jejich vyhazov z poslaneckého klubu či strany však míchá volebním rozložením sil. 61 % lidí je proti radaru, 31 % pro. Přesto prezident i premiér hrdě kývou na instalaci amerického radaru.

Za koho vyslovují názor? Za těch 31 %? To není většina. Referendu se vládní činitelé brání zuby nehty. Proč? Protože jsou už rozhodnuti a opačné názory je prostě nezajímají. Nezajímaly je nikdy, tak proč teď dělat výjimku.

Dana Maková, dm.kosmas@seznam.czBudou mýtné platit i cyklisté?


Tak budeme mít další mýtný systém. Místo mikrovln bude evidovat ujeté kilometry satelit a bude se tak dít kromě dálnice skoro na všech silnicích. A bude se to týkat nejen kamionů, ale všech nákladních aut těžších než 3, 5 t.

Bude tomu tak proto, že máme jiného ministra dopravy než toho, který vyjednal "obchod století" s rakouskou firmou Kapsch. Je při tom zřejmě úplně jedno, že tak snad jako jediní v Evropě budeme mít na silnicích dva systémy a v každém nákladním automobilu a autobusu dvě skříňky - ty ovšem nezaplatí ministerstvo, ale provozovatel. Bojím se, že na ministra dopravy, který nastoupí, už příležitost reformovat nezůstane. Leda by zavedl mýtné i pro chodce a cyklisty.

František Vostřel, PrahaPrávní zmetek má fatální následky


Se zájmem čtu právní diáře Tomáše Němečka. Už jen proto, že jako člověk, který se řadí mezi "spotřebitele zákona", často narážím při aplikaci paragrafů na spoustu problémů. Názor občana, který je postižen nekvalitní prací legislativců a posléze poslanců, ale zpravidla nikoho z "producentů" právních norem nezajímá.

Jako malý příklad nechť poslouží § 369 odst.1 obchodního zákoníku. Praví se v něm: "Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského."

Zcela jistě mělo být v zákoně místo ...a není smluvena sazba... napsáno ...a je smluvena sazba... V praxi má taková "drobnost" fatální následky.

Jiří Bruner, eximo@volny.cz
Redakce uveřejňuje v rubrice Dopisy odpovědi na články a dopisy čtenářů, které vyjadřují jejich názory. Vyhrazuje si právo příspěvky krátit a redakčně upravit. Anonymy nezveřejňuje. V rubrice Chyby a vysvětlení napravuje pochybení a odpovídá na dotazy k obsahu i jazyku HN.

Kontaktní adresy:

telefon: 233 073 041

e-mail: dopisy.hn@economia.cz

pošta: HN, oddělení dopisů, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7