Opuštěné domy a byty v době letních dovolených víc než jindy lákají zloděje. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout "nevítaným návštěvám", je použít kombinaci elektronických a mechanických ochranných systémů.

Nejjednodušším zařízením proti lupičům je chytrý časový spínač. Ve vaší nepřítomnosti umí zapnout například televizi, rozhlas nebo světlo, a tak vzbuzuje dojem, že jste doma. Nejlevnější spínací hodiny můžete pořídit již za několik set korun. Na podobném principu fungují také zařízení spouštějící nahraný zvukový záznam po zaznění zvonku či jakýchkoli rušivých zvucích v bytě.

Levnou variantou ochrany domu jsou rovněž světla s prostorovými senzory před vchodovými dveřmi, jejichž cena začíná již na pěti stech korun. Žádný zloděj nemá rád, když se mu posvítí na práci. Všechny tyto ochranné prvky jsou ale proti skutečně odhodlaným lupičům neúčinné.

Dobré dveře jsou nutnost

Základem kvalitní ochrany vašeho bydliště by měly být v každém případě bezpečnostní dveře. Podle statistik Ministerstva vnitra se totiž takřka polovina lupičů dostane do bytu právě hlavním vchodem.

Konstrukce bezpečnostních dveří spočívá v soustavě ocelových výztuh a vnitřním uzamykacím systému. Jednotlivé modely dveří se liší počtem uzamykacích bodů, zámků a množstvím vnitřních ochranných prvků. Zpravidla jsou zajištěny v deseti až dvaceti bodech a vybaveny vložkou, která je odolná proti odvrtání či vyhmatání planžetou. Jejich cena se pohybuje v řádu několika tisíc korun. Většina modelů bezpečnostních dveří navíc nabízí i protipožární efekt.

Komu se zdají bezpečnostní dveře příliš drahé, může využít jiné bezpečnostní prvky, které nestojí tolik peněz a svůj účel také dobře splní. Mezi ně patří třeba bezpečnostní zámky, cylindrické vložky, kování, závory a prostředky proti vysazení dveří z pantů. Tyto produkty lze pořídit již za několik set korun.

Dalším osvědčeným způsobem ochrany domu jsou bezpečnostní fólie, které se lepí na sklo. Jsou čiré, takže po nalepení nejsou vůbec vidět. Díky fóliím se sklo zpevní a při rozbití se nevysype, ale pouze praskne. Fólie bezpečně odolá úderům tvrdých předmětů, a zloděj se tak nedostane dovnitř. Navíc chrání například děti před pořezáním.

Mříže: jednoduché a účinné

Jedním z nejstarších zabezpečovacích systémů jsou mříže. Ochrana je to jednoduchá a poměrně účinná. Kromě pevných mříží, které se instalují na místa, jež není třeba otvírat (světlíky, sklepní okna či výlohy) existují i mříže rolovací, nůžkové či zasouvací. Obvykle vás budou stát několik tisíc korun.

Nejlepším a nejspolehlivějším řešením zabezpečení vašeho obydlí je elektrická zabezpečovací signalizace. Při její montáži se všechny vstupy do domu či bytu zabezpečí detektorem, který signalizuje jejich otevření. Když kdokoli vstoupí dovnitř, zahájí se odpočítávání času, během něhož může dotyčný na ovládací klávesnici naťukat kód a zabezpečení domu tak vypnout. V případě, že se tak nestane, spustí se alarm.

V bytě můžete mít jednak jednoduchá infračervená čidla, která zaznamenávají pohyb v místnosti, případně kvalitnější čidla duální, která mají kromě infračerveného i mikrovlnné senzory. Existují dokonce i akustické senzory, jež reagují na rozbití skla. Ty modernější dokážou zachytit zvuk tříštění skla o nízké intenzitě až do vzdálenosti šesti metrů. Ceny zmíněných senzorů se pohybují v rozmezí od několika set korun až po mnoho tisíc.

Na čidla jsou zpravidla připojeny sirény, které jsou v objektu, případně i na jeho fasádě. Vnitřní alarmy mohou lupiče stresovat a v některých případech zahnat, ty vnější se snaží na pachatele upozornit lidi v okolí.

Hlídání agenturou

Jakékoli poplašné zařízení je ale pouze pasivní ochranou, která vloupání nezabrání, ale pouze o něm informuje. Podstatně účinnější je systém, který je tvořen soustavou čidel, centrálou, klávesnicí a především dálkovým připojením na pracoviště bezpečnostní agentury.

Klávesnice umožňuje nastavení přístupových kódů a současně ukazuje stav celého systému i jeho jednotlivých čidel. Centrála pak signály z čidel vyhodnocuje. Úlohou systému je nahlásit případné pokusy o vniknutí do domu na mobil uživatele nebo trvalé hlídací službě vybavené takzvaným pultem centralizované ochrany (PCO).

Zprávu o narušení objektu lze předat na PCO řadou způsobů, od pevného připojení přes bezdrátové napojení až po využití rozvodů elektřiny.

V případě, že skutečně dojde k vloupání do bytu, ohlásí hlídací služba klientovi událost, přivolá policii a případně vyšle vlastní zásahovou jednotku. Většina bezpečnostních agentur, které provozují PCO a mají certifikaci České asociace pojišťoven, by měla být na místě činu do 20 minut.

Ceny hlídání bytu nebo domu prostřednictvím PCO se liší podle způsobu připojení, podle služeb, které bezpečnostní firma zajišťuje, a také podle toho, zda techniku pronajímá, nebo zda si ji zákazník musí koupit. Obecně platí, že cena za ostrahu soukromých objektů v posledních letech klesá. V současnosti se pohybuje v řádu několika set korun měsíčně. Samotná cena elektronického zabezpečení bytu závisí především na požadavcích majitele, na místě, v němž se byt nachází, a na velikosti bytu.

Za základní elektronické zabezpečení garsoniéry tak zákazník zaplatí necelých dvacet tisíc korun, zabezpečení velkého bytu pak stojí mezi třiceti až padesáti tisíci korun. K tomu je třeba opět připočíst i ceny za montáž zabezpečovacího zařízení. Tady se ale nevyplatí šetřit. Řada pojišťoven nabízí totiž v případě profesionální instalace nárok na významnou slevu z plateb pojistného. Naopak v případě, že je byt zajištěn neprofesionálně, může dojít při pojistné události ke krácení pojistného plnění.

Oblíbenost elektronických zabezpečovacích systémů podle odborníků v posledních letech stoupá. "Je to tím, že se snížila cena součástek tohoto zabezpečení, a podíl na tom má i zvýšená kupní síla obyvatelstva," říká Miroslav Jaroš z firmy Acces - elektronické zabezpečení objektů.

Varování před ohněm

Elektronické zabezpečovací systémy jsou standardně vybaveny také přístroji, které chrání objekty před nebezpečím požáru nebo výbuchu. Patří sem především ionizační, optické nebo tepelné požární snímače. Nejpoužívanější hlásiče jsou ionizační, které dokážou velice rychle a spolehlivě rozpoznat zvýšený výskyt kouře v místnosti. Standardně mají v sobě zabudovanou sirénku, která v případě nebezpečí varuje obyvatele.

Pakliže v bytě při vaření nebo topení používáte plyn, můžete si pořídit detektor úniku plynu. Nejmodernější typy rozpoznají všechny druhy výbušných plynů a v případě jejich zvýšené koncentrace aktivují zabezpečovací systém. Současně signalizují nebezpečí sirénkou a umožňují také automatické uzavření přívodu plynu v případě nebezpečí.

Kolik stojí zabezpečení domu

Související