Romana Blažová přijela z rodných východoslovenských Košic pracovat do NeatCode v roce 2002. Po počátečním získávání praxe se zaměřila na testování softwaru, kterému se jako Senior Tester a Senior Analytik v NeatCode věnuje do současnosti.

* Jak jste se dostala do NeatCode?

Poprvé mě napadlo, že bych jela do Prahy pracovat na podzim roku 2000, začátkem posledního ročníku magisterského studia informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity P. J. Šafárika, když jsem na pivní slavnosti v rodných Košicích potkala partu kamarádů, kteří již dřív úspěšně zakončili vysokoškolská studia a několik jich pracovalo v Praze. Pak jsem na tu myšlenku zapomněla, bylo třeba se soustředit na ukončení studia.

V období mezi státnicí a promocí jsem absolvovala úspěšný pohovor do vývojářského centra Alcatelu v Bratislavě. Byli tam skvělí lidé, od prvního dne jsem měla pocit, že tyto kolegy znám odjakživa. Nastoupila jsem tam v srpnu 2001 na roční kontrakt. Pak jsem měsíc opět hledala práci. Neměla jsem ovšem pořádnou praxi, ani jsem již nebyla absolvent. Můj kamarád tehdy pracoval pro Unicorn holding, a tak mi dal tip, ať se zkusím přihlásit do společnosti spolupracující se skupinou Unicorn. Prý zaměstnává mladé lidi, kterým tak umožní získat zaměstnání bez předchozí praxe a dále systematicky rozvíjí jejich potenciál a profesionální kariéru. Těsně po povodních 2002 jsem úspěšně absolvovala pohovor a začátkem září jsem přijela do Prahy žít a pracovat. Postupně jsem získala praxi, která se od roku 2003 specializuje na testování softwaru. Podílela jsem se na několika projektech, všude potkávala skvělé lidi. Brzy jsem pracovala jako ICT Specialistka pronajímaná společností NeatCode.

* Popište, prosím, váš profesní vývoj v rámci NeatCode...

Na můj růst neměly vliv jen projekty, vlastní úsilí a snaha dělat věci nejlíp, jak umím, ale i množství skvělých spolupracovníků. Více než dva roky jsem pracovala na projektu v jedné bance a tam jsem zjistila, že testování softwaru je to, co mě baví. Na začátku jsem se naučila pracovat s nástrojem Rational Robot. Vytvářela jsem nové skripty (Visual Basic), připravovala data a kontrolovala průběh automatických testů. Protože tam byly stále problémy s doladěním testů pro každý nový release, testování s Robotem bylo začátkem roku 2004 pozastaveno. Jako testeři jsme byli flexibilnější, měli jsme již znalosti o procesech a produktech dané banky, které se postupně prohlubovaly. Začátkem roku 2005 jsem zareagovala na interní nabídku společnosti NeatCode a absolvovala interview do jedné velké operátorské společnosti. Uspěla jsem, ale z projektu v bance jsem nemohla odejít do té doby, než se za mě zaškolil náhradník. Pak jsem nějaký čas testovala na projektu v Plzni. Šlo o systém rezervace kolejí pro studenty univerzity. Následovalo pár měsíců na projektu, kde jsme simulovali různé "životní cykly" pojistných smluv. V září 2005 jsem se konečně dostala na testování ke zmíněnému operátorovi. Podle předpřipravených testů jsem tam testovala na více dílčích projektech, šlo zejména o sítě třetí generace a přenositelnost čísel. Byla tam skvělá parta testerů - externistů z různých firem. Další projekt, který vnímám, že mě výrazně posunul vpřed, si pro své potřeby vyvíjí holding ryze českých společností s významným postavením na českém potravinářském trhu. Pracovala jsem na něm od konce února 2006. Do začátku září na full-time, teď tam ještě jezdím na konzultace, když je potřeba. Prakticky jsem tam rozběhla oddělení testování softwaru.

* Na čem pracujete nyní?

Aktuálně pracuji externě pro jiného významného českého mobilního operátora. V uvedeném týmu je nás z NeatCode šest lidí - šest skvělých testerů. Pro různé interní projekty, které zasahují do samoobslužných kanálů, připravujeme testovací dokumenty - osnovy, plány, scénáře - a data a pak podle nich i testujeme. Jsem od přírody zvědavý tvor, testování mě baví, vcelku slušně mě platí, a navíc se o mě NeatCode stará a hledá pro mě další zajímavé projekty.

(kbb)