Podobně jako celá řada soukromých firem, tak i státní správa potřebuje řídit a kontrolovat chování svých organizací a zároveň efektivně spravovat veřejné finance.

"Naše společnost se proto zaměřuje na nasazování vlastních aplikací a integraci informačních systémů ve státní správě. Taková řešení vyžadují velkou robustnost a spolehlivost, ale modernizace informačních systé-mů přináší zajímavé výsledky, včetně finančních úspor. Podobně jako v dalších evropských státech je veřejným zájmem či přímo nutností zavedení jednotného informačního systému pro řízení státních financí. Obdobné systémy většinou používají stejný název - Státní pokladna," říká Jan Renc, ředitel sektoru veřejná správa ve společnosti SAP.

Bez ohledu na vyostřený konkurenční boj specializovaných firem o tuto zakázku je jasné, že právě realizace projektu Státní pokladna je tím nejhmatatelnějším, i když poměrně náročným, využitím moderních informačních systémů uvnitř státní správy. Příklady ze zahraničí ukazují, že kvalitní informační systém s celostátní působností přináší nejen optimalizaci procesů, ale i významné provozní úspory. Už jen z těchto důvodů by mělo dojít k široké a konstruktivní podpoře zavedení Státní pokladny.

Rakousko ušetří osm miliard


"Rakouský systém státní pokladny, který využívá náš standardní software, nyní pokrývá 170 centrálních úřadů a provádí padesát milionů výdajových operací ročně. Investice do samotného projektu se vrátily během dvou let. Zavedení těchto aplikací šetří třicet milionů eur ročně, což v přepočtu znamená úsporu téměř osmi miliard korun za deset let fungování systému," dodává Jan Renc.

V Rakousku přicházela státní pokladna ročně až o jedno procento státního rozpočtu kvůli přesunům peněz mezi bankami a jejich dočasné nedostupnosti. Zavedení podobného systému, který znamenal změny na úrovni všech federálních ministerstev, bylo podpořeno politickým rozhodnutím. To bylo založeno na vstupu do Evropské unie a zavedení eura, přijetí zákona o reformě státní administrativy a realizaci zákona o e-governmentu.

Stát bude mít okamžitý přehled o každé koruně


Podle dostupných informací zavede Ministerstvo financí integrovaný rozpočtový systém, který zjednoduší přípravu rozpočtu, a dále nový systém finančního řízení a platebního styku. Nový účetní systém má vyjasnit hospodaření státu podle požadavků Evropské unie i Světové banky. Vybudování Státní pokladny umožní i veřejnou (parlamentní) kontrolu finančních prostředků státu. Tyto prostředky budou vedeny na jednotném účtu u České národní banky. Tam poputují i peníze, které vláda přidělí státním fondům a příspěvkovým organizacím. Některé instituce mají v současné době účty u komerčních bank, ale po změně by měl mít stát maximum peněz ve svých rukách. Ministerstvo financí tak bude mít o každé státní koruně dokonalý přehled. Budou-li se například špatně vyvíjet příjmy rozpočtu, stát bude mít možnost okamžitě reagovat.

"Po dobudování celého integrovaného informačního systému dokáže Státní pokladna plánovat příjmy a výdaje státu, řídit jeho dluh a hotovost. Veškerá účetní a rozpočtová data budou pod centrálním dohledem, což umožní průběžnou a jednoznačnou kontrolu. Účetní systém bude dokumentovat veškeré pohyby peněz včetně jakýchkoliv změn. V každé chvíli bude možné zjistit okamžitý stav jednotlivých zakázek a celkové čerpání státního rozpočtu. Některá data mohou být přístupná i na internetu," uzavírá Jan Renc, ředitel sektoru veřejná správa ve společnosti SAP. Další informace též na www.sap.com/cz. n

mbk