Začneme-li na nádraží Lázně Kynžvart, musíme nejprve přejít mělké údolí kolem Pastevního rybníka a Kynžvartského kamene, žulového zajímavě zvětraného bloku, než do vlastních Lázní Kynžvart (2 km) dojdeme. Za lázeňským městem značka ostře stoupá na zříceninu kynžvartského hradu (3,5), z něhož nezbylo mnoho. To chybějící bychom z větší části našli ve zdivu zmíněného zámku. Pozvolna lesem sestoupíme na vozovku a po ní dojdeme už také s modrou na rozcestí Vysoké sedlo (5). Zde se delší a kratší trasa rozcházejí.

Delší pokračuje se žlutou vpravo po historické lesní cestě kolem Lenčiny studánky přes vrchol Vlčinec na rozcestí Hvězda (9). Odtud žlutá sleduje lesní komunikaci po proudu potoka Velká Libava, míjí bývalý Kasprův mlýn a v závěru už těsně po břehu potoka dojde na rozcestí v místě bývalých Dolních Lazů (15). Pohodlná a poklidná silnička teď vede hlubokým lesním údolím při potoku až k vodárenské nádrži Krásná Lípa (18). Od ní se pustí vlevo do chvilkového stoupání a přejde výšinu kolem zachovalého smírčího kříže k silnici v osadě Studánka (23).

Pokračování silnice nás brzy dovede do civilizace. Překřížíme hlavní komunikaci a dojdeme do Kolové s mohutným hradištěm Starý zámek na vysoké ostrožně nad soutokem potoků Velká a Malá Libava. Místo, osídlené od doby bronzové, později poskytující útulek Slovanům, kde ještě později stával hrad Kager (dochovaly se jen základy), je archeologickou památkou první kategorie. Pozor: hradiště je opodál značené cesty v našem směru nad Malou Libavou. Pak příjemnou lesní cestou sestoupíme do Kynšperka nad Ohří (30,5). Původně zde stálo přemyslovské hradiště, později přestavěné v královský hrad. Ten v 17. století vyhořel a nebyl už obnoven. Jeho zbytky najdeme na Zámeckém vrchu. Dominantní je barokní kostel Panny Marie. Na náměstí najdeme barokní kašnu s plastikou sv. Floriána. Cestou k železniční stanici (31,5) musíme ještě překročit Ohři, přes niž vede dřevěná krytá lávka z 18. století.

Kratší trasa vede z Vysokého sedla (5) s modrou po silnici uprostřed lesů do Horních Lazů (7), odkud začne lesní cestou mírně stoupat na úpatí Ovčáku. Pak zvolna klesá v závěru kolem poutní kapličky Nanebevzetí P. Marie při Podleském potoku k rozcestí a chatě Javořina (13,5) a dál do Podlesí (15), v jehož hasičské zbrojnici se nachází historický inventář. Zbytek cesty vede po silnici, ale můžeme si ho zpestřit zhruba na půl cestě do Dolního Žandova (18) krátkou zacházkou vlevo na nepatrné zbytky hradu Boršengrýna s pozůstatky židovského hřbitova na svahu hradního vrchu. V Dolním Žandově najdeme kostel sv. Michala a u něj dva smírčí kříže. Nezapomeňme, že na nádraží Dolní Žandov (19) to máme ještě po žluté kilometr.

Jan Stráský
Autor je předsedou Klubu českých turistů, bývalý ministr a premiér

mapa 
MAPA: Slavkovský les a Mariánské Lázně, 1:50 000, edice KČT č. 2

TRASA: 1. Lázně Kynžvart, žst. - po žluté: 2. Lázně Kynžvart, náměstí (23) - 3. hrad Kynžvart, zříc. (3,5) - 4. Vysoké sedlo (5)
- delší trasa stále po žluté: 5a. Hvězda (9) - 6a. Dolní Lazy (15) - 7a. Krásná Lípa (18) - 8a. Studánka (23) - 9a. Kolová (28,5) - 10a. Kynšperk nad Ohří, žst. (31,5)
- kratší trasa po modré: 5b. Horní Lazy (7) - 6b. Javořina (13,5) - 7b. Dolní Žandov (bus)(18) - po žluté: 8b. Dolní Žandov, žst. (19)