Expozici tvoří především vzácné exempláře knih vydávaných v esperantu ve všech zemích světa a dále dokumentace esperanto_117.jpgesperantského hnutí v ČR i ve světě. Sbírkové předměty jsou získány ze soukromých sbírek, některé vzácné artefakty slíbilo zapůjčit i Muzeum esperanta ve Vídni a Městské muzeum v České Třebové.
Výstava mapuje vznik a vývoj esperantského hnutí v našich zemích i jeho praktické využití ve vědě a technice. Na výstavě nechybí ani sběratelské kuriozity a historické památky, jako například časopis na ručním papíru z Japonska (dědictví českého abonenta z roku 1912), kniha s osobním věnováním Jana Masaryka nebo bohatá knihovna esperantské literatury. Ta zahrnuje i takové unikáty, jako je nejobsáhlejší výkladový slovník Plena Ilustrata Vortaro. Více informací na www.muzeum.svitavy.cz . (in)