Jaroslav Pecka, obchodní ředitel Next

Volba by padla na ty, kteří na pomyslném žebříčku stojí nejníže a jejichž ztráta, s ohledem na zachování kvalitních služeb pro zákazníka, firmu nejméně bolí.


Josef Dobeš, ředitel personální útvaru ABL

Snažíme se spíše reorganizovat a lidem na zrušených pracovních pozicích najít alternativní uplatnění. Nejde-li to jinak, volíme strategii propouštět nejméně kvalifikované a nejméně zkušené.


Robert Špott, výkonný ředitel společnosti Syner

Určitě bych nejdřív zvážil, jestli zaměstnance nemohu byť dočasně převést na jinou práci, třeba za jiných podmínek. Zohlednil bych zejména pracovitost a loajalitu k firmě. Důležité je i citlivě posoudit, jak zaměstnanec žije. Rozhodně bych bral do úvahy, jestli neživí pět dětí a těhotnou manželku.