1. Proč jste se rozhodl pro studium ACCA kvalifikace?

2. Jaký přínos vidíte ve studiu ACCA?

3. Studium při práci není jednoduché, jak se vám daří/podařilo zvládnout tyto dvě věci dohromady?

4. Pokud by se někdo zajímal o kvalifikaci ACCA, co byste mu o studiu ze své zkušenosti řekl?

5. Když jste hledal práci, pomohl vám při výběrovém řízení váš zájem o další vzdělávání v oboru, konkrétně studium ACCA?

6. Jaké kvality by měl mít podle Vás člověk pracující v oblasti financí a účetnictví?

7. Jaké výhody spatřujete ve členství v globální profesní asociaci ACCA (relevantní pro členy ACCA)?

8. Jak hodnotíte vaši práci v zahraničí?


Jan Hruška

Od června 2008 pracuji ve společnosti Provimi Pet Food CZ s.r.o. na pozici finančního ředitele. Dříve jsem na obdobné pozici působil sedm let ve společnosti Nutricia a.s. pro ČR a SR. V podnikových financích jsem začal působit již během svého studia na VŠE v Praze, kdy jsem v roce 1994 nastoupil do společnosti Balírna Douwe Egberts a.s. jako asistent reportingu. Tou dobou jsem ještě jasno o své budoucnosti neměl, ale brzy jsem dostal příležitost posunout se na manažerskou pozici v rámci finančního oddělení, což předurčilo moji další kariéru. Postupně získávané profesní a manažerské zkušenosti v oboru podnikových financí mě utvrdili v přesvědčení, že jsem si vybral správně. Mám rád různorodou práci v týmu, možnost mít přehled o všech oblastech provozu firmy a zároveň šanci toto dění ovlivnit.

1. O ACCA jsem se dověděl od svého předchůdce v Nutricii, který ACCA studoval. Na základě jeho informací i díky pozdějšímu kontaktu s paní Katkou Benešovou, zástupkyní ACCA pro střední Evropu, jsem se rozhodl pro získání této kvalifikace. Cítil jsem potřebu prohloubit si profesní znalosti v oblastech souvisejících s finančním managementem, ve kterých jsem se během své praxe doposud pohyboval méně. Zaregistroval jsem se v roce 2005.

2. Moje očekávání se naplnilo na téměř 100%. Donutil jsem svoji hlavu po delší době k soustavnému studiu, získal jsem nejnovější informace z mého oboru, procvičil jsem si angličtinu i potkal zajímavé lidi, ať už spolužáky či lektory. Nabyté znalosti aplikuji celkem pravidelně, ať už při projektovém řízení, zavádění kontrolních procesů, komunikaci s auditory nebo při konverzi českých výsledků na mezinárodní standardy. Zároveň cítím větší sebedůvěru při jednáních díky nově nabytým nebo prohloubeným znalostem.

3. Moje práce je časově velmi náročná a nemohu si dovolit věnovat studiu více času než je nezbytně nutné. Proto se snažím připravovat pomocí zkrácených kurzů a poslední týdny před zkouškami večerním samostudiem. To je asi ten nejtvrdší oříšek, protože mám dvě malé děti, které po příchodu z práce vyžadují moji pozornost a tak se ke knihám a příkladům dostávám hodně pozdě. Třešničkou na dortu je oznámení úspěšných výsledků zkoušek, které pomohou psychice připravit se na další náročné předzkouškové období. Mým zaměstnavatelům jsem přínos ACCA vysvětlil, a tak mě podporují, tj. spolufinancují moji náklady a umožňují mi navštěvovat přípravné kurzy. V Nutricii se nám dokonce povedlo stát se první českou firmou, která mimo velkou auditorskou čtyřku obdržela Zlatý status uznaného zaměstnavatele ACCA.

4. Studium bych doporučil za splnění určitých předpokladů. Jde o velkou investici, a to jak finanční tak časovou. Proto je potřeba mít představu, jestli jsem v nejbližších pěti letech obou částí této investice schopen, a jestli plánuji svoji kariéru v tomto oboru na další minimálně 5-10 let tak, aby se mi investice vrátila. Dále je podle mě důležitý určitý odstup od vysokoškolského studia. Pro mě je výhodné, že se při studiu ACCA již mohu opřít o delší praxi a tím již přijímat nové znalosti s vyšší mírou povědomí o souvislostech.

5. Od začátku studia ACCA jsem sám práci nehledal, takže nemohu posoudit, ale věřím, že postupně se povědomí o ACCA rozšíří tak, že při výběrových řízeních bude na tuto kvalifikaci brán zřetel.

6. Obsazuji-li pozici ve financích a účetnictví, tak se snažím vybírat kandidáty se strukturovaným analytickým přístupem, kteří jsou schopni týmové práce. U vyšších pozic je pak klíčová schopnost komunikace, která umožní posun ve vnímání finančního oddělení v rámci firmy od úplně odděleného místa, kde se něco děje s čísly, až k vnímání finančního oddělení jako integrální součásti firmy, plně se podílející na jejím chodu a hrajícím roli podpůrného partnera pro ostatní oddělení a vrcholové vedení.


Pavel Chládek, FCCA

Pracuji jako Financial Accounting Process Expert ve Vodafone Group Services Ltd. Podílím se na realizaci velmi ambiciozní transformačního programu, který zavádí jednotný model procesního řízení, zpracování informací, administrace, účetnictví ve všech Vodafone společnostech s cílem zjednodušovat, standardizovat, snižovat náklady a zvýšovat celkovou výkonnost.

1. ACCA studium bylo jedním ze základních kvalifikačních kamenů při budování mé kariéry u Ernst & Young, kde jsem v roce 1995 nastoupil do oddělení auditu finančních institucí jako junior. Tato skutečnost byla klíčovým impulsem při mé registraci do tohoto programu.

2. Osobně považuji studium ACCA za jedno z nejnáročnějších, které jsem zažil. Obrovské úsilí, které věnujete studiu, přípravě na zkoušky a zkouškám je vrchovatě kompenzováno širokou škálou znalostí v oblastech ekonomických, finančních, společenských, právních, auditních, účetních a informačních. Získáte promyšlený mix teoretických znalostí a automatického náhledu na řešení různých situací praktického rozměru, které odráží aktuální společensko-ekonomické dění. To Vám poskytne skvělý potenciál pro další osobní rozvoj.

3. Já měl to štěstí, že jsem pracoval ve společnostech zabývajících se poradenstvím a auditem, kde plná podpora ACCA zaměstnavatelem byla samozřejmostí a toto studium bylo víceméně povinné. To znamenalo, že jsem musel studoval průběžně ve svém osobním volnu v souladu se studijním plánem zaměstnavatele, který hradil náklady spojené se zápisným, zkouškami, studijní materíálem, školeními. Toto ve spojení s osobní dovolenou čerpanou na přípravu na zkoušky a přiměřeným studijním volnem od zaměstnavatele představovalo základy úspěchu.

4. Studium ACCA mohu plně doporučit, přestože získání této kvalifikace je náročná záležitost. Na konci studia vás, ale čeká prozření a uvědomění si vlastních schopností, které budou založeny na znalostech a vědomostech.

5. U všech mých dosavadních zaměstnání bylo ACCA základním kvalifikačním kritériem. Získané znalosti mi dodávaly významnou míru jistoty pří rozhodování a řešení nejrůznějších úkolů.

6. Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, pokud bychom téma chtěli zjednodušit jen na otázku kvalifikace. Osobně znám mnoho lidí pracujících na různých místech, kteří maji střední školu a doplňující kursy v oboru financí a účetnictví, a které považuji za nejlepší odborníky na svém místě. Pokud budu odpovídat šířeji - považuji za důležité tři věci: schopnost realistického vidění stavu věcí ("světa"), schopnost dělat věci dobře a správně (řekněme "bez vynucených chyb") a schpnost vycházet ze znalostí (teoretických, praktických, odvozených...).

7. Členství v ACCA umožňuje přístup k informacím a kontaktům, které posilují vaši odbornou pozici. Další věc je, že ACCA združuje lidi stejného založení jako jste vy, kteří jsou ochotni s vámi vyměňovat názory, postoje a informace.

8. Práce v zahraničí je velmi osobitá, musíte se přizpůsobit změněným životním podmínkám a svým způsobem hodit minulost za hlavu. Jde o to, že se snažíte harmonizovat váš přístup k řešení obtíží spojených s jinou firemní kulturou, jazykovou integrací, odlišným socio-ekonomickým prostředím, novými zvyklostmi vaší pracovní skupiny se snahou zanechat za sebou trvalou přidanou hodnou, být užitečný, být jedinečný a zajistit spokojené fungování rodiny. Pokud se vám to podaří získáte něco jako nástroj, který vám umožní nahlížet na svět tři-čtyř rozměrně.


1. How did you find out about ACCA? When did you start studying ACCA?

2. When you look back, what did you expect to gain from the ACCA Qualificaton before you started studying and from today es point of view what have you gained from ACCA so far? Are you applying what you have learned for the ACCA exams at your work? If yes, how?

3. How do/did you prepare for ACCA exams? Do you have any tips how to pass an ACCA exam successfully? What is/was the most difficult thing about studying ACCA? On the contrary, what do/did you like about studying ACCA most?

4. What kind of support do/did you get from your employer when studying ACCA?

5. When you were looking for a job, was the fact that you were studying ACCA Qualification an advantage for you?

6. Would you recommend ACCA to other colleagues from finance and accounting? If yes, why?

7. Compare working conditions in your country with working conditions in the Czech Republic. What do you like about working abroad? What do you not like about working in a different country?

8. What kind of quality and ability should a professional in the field of finance and accounting have?

9. What are the benefits of being an ACCA member? (relevant for ACCA members)


Daniela Hleuca

I'm Romanian and I've been working for Accenture for the last 6 years, since I came to Prague. I joined Accenture as a Treasury Accountant for one of the first outsourcing projects in Prague, followed by an Accounts Payable Team Lead role in a different outsourcing project.

In January 2007 I became the Lead of Gallia Client Financial Management Team, supporting Accenture Executives from France and BeNeLux (Belgium, Netherlands, Luxembourg) in managing the financials of their contracts. I joined the project at its early stage, which brought with it the inherent challenges of the beginning of an off-shoring project, and in the same time the reward of seeing the team growing, developing, restructuring, gaining experience and appreciation.

My biggest satisfaction comes from the diversity of my role: people management, communication with Accenture Executives, controlling of compliance with US GAAP and internal policies. All these, combined with the dynamics of the project - where there is always something happening, keep me challenged and interested in going forward. The path I can see ahead of me is leading towards an Executive position in Finance.

1. I heard of ACCA often from my friends (both from Bucharest and Prague) who have interest and background in Finance or Accounting. While I found more details and I saw the large areas that are covered (finance, accountancy, tax, audit, law), I decided to enroll. It was also at a time when the outsourcing project where I was AP Team Lead was already after the stabilization phase and I felt the need of a challenge, of refreshing my knowledge in all these areas.

I enrolled at the beginning of 2007 in order to attend the June 2007 session of exams. This happened at the moment when I changed my role and became the Lead of Gallia CFM Team, so I ended up starting two challenges in the same time: ACCA studies and a new demanding role.

2. Although I'm at the beginning of my studies, so far I can say that my expectations regarding ACCA have not been wrong. It does offer knowledge in a lot of areas and the study materials have information up to date, with practical examples and real life situations and scenarios. It also gives a global view of where the profession is heading, of the changes and tendencies in accountancy at a broad level.

There is one part of the ACCA qualification that I find useful and harder to achieve at the same time: the practical experience. The students have to make proof of having covered through their professional experience a wide area of the subjects studied.

As the processes in a multinational company are divided among different departments, I find it hard to have the view of the entire flow - from the basic booking of a movement in the accounts, up to its reflection into the financial statements.

However, in my roles I encountered areas that I covered in my studies as well: revenue recognition methods and legal requirements connected to it, working capital, the movements impacting payables and receivables, cash flow management.

3. With quite a demanding job, I do not have the energy to study during the week, when I get back home from work. Therefore, I chose to attend just one exam in each session and I start preparing three months before an exam, studying during week-ends. So far this kind of self-study gave good results, however I must admit it requires determination, commitment and support from your close ones. It is this sacrifice of spare time that I find most difficult to cope with. But I'm sure this applies for all the students, especially those who are also working during their studies. And just as a matter of coincidence, the timing of exams fits exactly the quarter-end closings of Accenture, which makes the period of exams even more difficult.

4. Accenture supports financially my studies, sponsoring the required fees and the manuals, and offers one day of leave in the exam day. I usually take a few days off before the exam as well, but I try to avoid leaving things for the last moment. I find also important the flexibility that my Lead gives me, trusting that I can manage my own schedule around the exam without leaving things undone.

5. I think that stating the ACCA studies in your CV carries an advantage comparing to other candidates because of the message it sends out: that you are interested in a continuous improvement of your knowledge, that you are a motivated person and that you understand that our profession is dynamic and therefore requires keeping the pace with the developments.

6. I would recommend the ACCA to everyone who wants to gain or update their knowledge in a wide area of subjects and who is in a way or another considering a career in one of the professions of accountancy/ finance. They just need to be aware that there is a long trip ahead and that there are also some practical requirements to be met.

7. My work experience in Romania has been limited to only 10 months, however based also on the input from our friends, I think that the demands are much higher back home and the competition is quite high because of the big number of qualified professionals. People are committed to their work and they care about delivering a good result. The drawbacks of this are the over time hours spent in the office, the feeling that the private life comes on second place, the stress accumulated.

From my experience in Prague I feel that the work-life balance is respected more and that people have more of a "working for living" approach than "living for working". As a foreigner working in a multinational company, I enjoyed also the international environment, at its high in my current team. One aspect that might come as a challenge for a foreigner in Prague is being able to form relationships, maybe also because of the language barrier. But I find it to a certain point understandable and it encourages me to learn the Czech language, although it is a difficult task.

8. I think it is hard to make a sum of those qualities and abilities of finance/ accounting professional. It is important to enjoy what you are doing, to like working with numbers, paying attention to details, to be patient...


Audrey Lemmert, FCCA

Order to Cash Macro Process Director

1. When I started working with PricewaterhouseCoopers, I was introduced to ACCA. I started studying part time in 1992.

2. My expectation from studying ACCA was to have a useful business qualification to help me in my role either in the private sector or in public practice, as I was not sure at the time whether I wanted to stay in external auditing. I have definitely extensively used what I have learnt in ACCA in all my roles, in particular my roles in finance functions. For instance, in my current role, leading order to cash, I am constantly having to refer to my accounting knowledge, IFRS, and local GAAP, as relevant to the countries that we are covering in the centre.

3. What I found the most difficult was to study part-time, I had to be very disciplined in keeping up with my readings and exercises. At the same time, by studying while I was working, I was able to apply my learnings to my work (I was lucky to be in external auditing at the time that I was studying).

4. I got time off to attend classes and also study leave for the exams. The company also paid for my registration and exam fees.

5. Yes, by having the professional qualification, I was able to get finance positions that otherwise would not have been available to me.

6. Yes, it is a valuable qualification to have, particularly if colleagues want to specialize in finance/accounting.

7. I do not have a preference where I work - criteria for me is that I should find my work challenging, and that I am learning. The foreign country is a bonus for me as it allows me to experience a new culture, and environment, and get to meet different people.

8. High level of integrity to work in finance, attention to detail and accuracy are all qualities and attributed necessary to work in accounting and finance.

9. Networking, being kept up-to-date with changes and updates in accounting. Being provided opportunities to attend CPD forums.