A jak získat jistou a rychlou reakci v cizím jazyce? Jak jinou strukturu věty tak říkajíc dostat do krve, abychom nad tím dlouho nepřemýšleli? Zkuste drilem … stejně tak jako ve škole násobilku. Stejným způsobem můžeme velice rychle a efektivně nejenom vstoupit do gramatiky cizího jazyka, ale hlavně si postavit pořádné základy. V Jazykovém studiu ROLINO mají s drilem, neboli s psychologií cviku dvacetileté zkušenosti.

Zeptali jsme se Mgr. Radka Kasíka, manažera Jazykového studia ROLINO:

V čem spočívá způsob výuky Rolina?

Představte si skupinu posluchačů v učebně, kde jsou lavice uspořádané do tvaru písmene „U“. Tím je zajištěn přímý kontakt každého posluchače s lektorem. Po jasné, logickém a přehledném vysvětlení gramatických jevů českým lektorem následuje psychologie cviku neboli dril. Všichni posluchači hovoří najednou nahlas s lektorem, který udává tempo podle obtížnosti probírané látky a úrovně posluchačů. Při svižném tempu a velkém množství opakování dochází k ukládání nových informací do podvědomí. Díky tomu se lze cizí jazyk naučit používat jako násobilku - rychle bez dlouhého přemýšlení.

Neznamená to, že posluchači pouze něco "papouškují" po lektorovi?

Naopak! Posluchači aktivně překládají sami za sebe a zároveň hned slyší správnou odpověď lektora. Výuka se samozřejmě skládá i z písemného procvičování a četby originálních materiálů. Konverzace čeká naše posluchače, až když mají "nástroje komunikace", to znamená, až když se v daném jazyce umějí vyjádřit.

Určitě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že dospělému člověku je představa vyvolání a chybné odpovědi nepříjemná…

Tento pocit posluchači v našich kurzech nezažijí, neboť při tomto způsobu výuky jakýkoliv podobný stres odpadá. Navíc, díky tomu, že všichni mluví najednou a tudíž vlastně neustále, je maximálně využitý studijní čas. Nepředpokládáme ani, že by posluchači měli v období mezi jednotlivými bloky čas se ještě doma učit. Pro každý blok je vypracován přesný harmonogram, který je koncipován tak, že v úvodu se zopakuje látka probraná v předchozích blocích. Teprve pak se přidávají nové gramatické pasáže, takže když odcházíte z hodiny, neodnášíte si nové informace pouze ve svém sešitě, ale díky drilu je máte natrvalo uloženy ve svém podvědomí - a o to přece jde.

Čím se ještě liší výuka ROLINA od klasické formy?

Zatímco při klasickém způsobu výuky se nejprve naučíte přítomný čas slovesa a dlouhou dobu si rozšiřujete slovní zásobu a rádoby „konverzujete“ pouze v přítomnosti, my Vás během prvního kurzu v pořadí naučíme používat sloveso naprosto automaticky ve všech časových rovinách. Samozřejmě slovesa nikdy neprocvičujeme samostatně, nýbrž vždy ve spojení s podstatným jménem, osobním zájmenem a dalšími slovními druhy. Tak se seznámíte i s těmito gramatickými jevy a navíc si takto rozšiřujete slovní zásobu. Když pak začnete konverzovat (konkrétně v našem kurzu Úvod do konverzace), vyjadřujete se na mnohem vyšší úrovni.

Komu jsou vaše kurzy určeny? Začátečníkům nebo pokročilým?

Základní kurzy jsou určeny začátečníkům, nebo tzv. "chronickým začátečníků". Na základě hodnocení, které nám píší posluchači na konci každého kurzu víme, že i ti pokročilejší, kteří si zvolili I. kurz v pořadí nebo Kondiční kurz, byli spokojeni, protože si své dosavadní poznatky nejen oživili, ale především utřídili a zafixovali. Navazující kurzy doporučíme zájemcům na základě vstupních testů přesně podle jejich znalostí. Pro výuku ve firmách je možné strukturu kurzů přizpůsobit specifickým potřebám a požadavkům. Zcela specifickou je pak výuka dětí. Zde je výuka přizpůsobena každé věkové kategorii tak, aby byla zajištěna návaznost od 4 let až po maturanty

A co posluchači? Jak ti hodnotí výuku drilem?

V závěrečných hodnoceních se posluchači vyjadřují nejenom ke způsobu výuky Rolina, ale také například k jednotlivým lektorům, kteří jsou speciálně proškolováni pro tento způsob výuky:
„Způsob výuky mi vyhovoval ze všech, které jsem zatím zažil, absolutně nejvíce. Výborné je to, že na začátku se vždy zopakuje stará látka a potom se teprve nabaluje další nová. Samotná metoda drilu je také výborná (alespoň pro mě). Pohodová atmosféra v kurzu, žádné stresy z vyvolávání a tak podobně.“ Tato posluchačka, která si kurz v Rolinu vybrala na základě doporučení svého syna, dále uvádí: „Rolinu bych chtěla poděkovat nejen za sebe, ale také za svého syna, který po absolvování drilu zvládl bez problémů maturitu z angličtiny i přijímací zkoušky na vysokou školu.“ Na závěr II. kurzu v pořadí jeden z absolventů vyjádřil své hodnocení takto: „Myslím si, že způsob výuky v tomto kurzu je velmi dobrý a hlavně má větší účinky oproti běžné výuce. Kurz mi dodal nejen sebevědomí, ale pomohl získat nové zaměstnání, kde k mé odbornosti vyžadovali znalost německého jazyka. Ve výuce budu samozřejmě pokračovat, abych si svoji pozici udržel. “

Kde mohou zájemci absolvovat vaše kurzy?

Nejvíce učeben je soustředěno samozřejmě v Praze. Ale i tady mají mimopražští zájemci možnost absolvovat např. naše víkendové nebo intenzivní kurzy. Samozřejmostí je dojíždění do firem v rámci celé republiky.

Více dnes od 10 hodin v online rozhovoru na Karieraweb.cz.

Související