Brno International Business School

Největší poskytovatel MBA a britských vysokoškolských programů v České republice otevře v Praze novou filiálku. Slavnostní otevření se uskuteční 17. 9. 2009 v nových prostorách na Olbrachtově 5.

Oracle Academy pokračuje ve vzdělávání pedagogů

Oracle navázal v průběhu léta ve Vídni na úspěch svého on-line školicího programu Oracle Academy Instructors Institute spuštěním jeho prezenční části. Institut přivítal více než 100 pedagogů z Rakouska, Česka, Maďarska, Černé Hory, Srbska a Slovenska.

Oracle Academy Instructors Institute je intenzivní program odborného rozvoje, který připravuje pedagogy na výuku technologického a ekonomického studijního plánu Oracle Academy. Tento studijní plán se soustředí na návrh databází a programování v jazyce SQL.

Zúčastnění pedagogové před tímto kurzem v učebně úspěšně absolvovali v průběhu dvou měsíců 40 hodin on-line školení. Ve Vídni pak pedagogové osobně spolupracovali s instruktory Oracle Academy a svou připravenost vyučovat studijní plán Academy prokázali zpracováním projektu a složením zkoušky. Studijní programy Oracle Academy v současné době využívá přes 328 000 studentů z více než 2 100 vzdělávacích institucí v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. "Máme-li pedagogy podpořit v přípravě mladých lidí na úspěšné uplatnění na pracovním trhu, jejich odborný rozvoj je stěžejní," řekla Vendula Fleissigová, koordinátorka Oracle Academy pro Českou republiku. "Téměř každé současné odvětví - finance, zdravotnictví, komunikace, maloobchod, doprava, sociální služby i rekreace - spoléhá na technologie, což nabízí studentům s prvotřídními znalostmi IT obrovský potenciální trh."

"Společnost Oracle je odhodlána investovat do vzdělávacích programů, které pomohou evropským studentům udržet si konkurenceschopnost," řekl Orfhlaith Ni Chorcora, senior ředitel Oracle Education Initiatives. "Oracle Academy Instructors Institute poskytuje pedagogům prvotřídní školení, které je potřebné pro přípravu mladých lidí na kariéry v IT a byznysu 21. století.

Miliarda a 300 milionů na investice do vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu počátkem září vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci v programu Školicí střediska, kde je pro podnikatele připravena jedna miliarda korun. Dalších 300 milionů mohou získat z globálního grantu Educa.

Program Školicí střediska, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace, podpoří budování či modernizaci infrastruktury pro vzdělávání. "Možnost získat dotaci mají projekty výstavby, pořízení, rekonstrukce či modernizace vzdělávacích prostor, dále jejich vybavení, zařízení školicími pomůckami, programy nebo předměty, které jsou nezbytné pro zařízení a provoz tréninkového centra (např. žaluzie, kuchyňka aj.)," vyjmenovává Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka pověřená řízením agentury CzechInvest.

Žádosti o dotaci mohou agentuře CzechInvest podnikatelé posílat od 1. listopadu 2009 do konce května příštího roku prostřednictvím on-line aplikace eAccount, která je nepřetržitě dostupná na adrese www.czechinvest.org/eaccount. Informace nejen o programu Školicí střediska, ale i o dalších programech OPPI jsou pak na adrese www. czechinvest.org/podnikani-a-inovace.

I globální grant EDUCA je součástí Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a podporuje samotné vzdělávání zaměstnanců - specifické a částečně i obecné. Jako specifické lze označit například školení spojené se zaváděním nových technologií do výroby (např. obsluha nových strojů) nebo vzdělávání s důrazem na přípravu na konkrétní pracovní pozici. Nelze podpořit jazykové vzdělávání obecného charakteru, školení obecných počítačových dovedností, ani školení tzv. měkkých dovedností kam patří třeba prezentační dovednosti, komunikativní dovednosti, zvládání stresu a podobně.

Maximální výše dotace z globálního grantu je osm milionů korun na jeden projekt. "Příjem žádostí o dotaci z globálního grantu je právě ve své polovině. Od počátku července jsme od podnikatelů obdrželi 46 projektových žádostí v celkové hodnotě přesahující 139 milionů korun, tedy průměrně tři miliony korun na jeden projekt," říká Rudyšarová. Příjem žádostí o dotaci z globálního grantu skončí v pravé poledne 30. října 2009.

Do Čech přichází Direct Method for English

V roce 2005 se jazyková škola AKCES - BENEFIT v Polsku rozhodla vyvinout novou metodu výuky cizích jazyků, která by byla založena na osvědčené primární formě výuky a zároveň by vyhovovala současným požadavkům studentů a lektorů.

V roce 2007 představili Tomasz Filipiuk a Robert Kubič metodu pod názvem Direct Method for English. Metoda je založená na principu "otázka - odpověď", které se střídají v rychlém tempu. Studentům tak zůstává podstatně méně času na překládání "v hlavě", učí se odpovědět reflexně a přemýšlet přímo v cizím jazyce. Gramatika je přitom součástí celého procesu výuky, je vysvětlována přímo v praxi. Konverzace a poslech zabírá až 70 % vyučovací hodiny.

Po dvou letech existence sklízí metoda velký úspěch zejména v zemích střední a západní Evropy. Lektoři vyzdvihují hlavně širší slovní zásobu a používání nových, dokonce i slangových výrazů. Studenti oceňují především rychlost metody a důkazem kvality je i vysoká úspěšnost absolventů Direct Method for English v Cambridgeských testech (FCE a PET).

V současnosti se Direct Method for English používá pro výuku angličtiny v sedmi zemích světa a učí ji na více než 150 jazykových školách. Do Čech metodu přináší jazyková škola EMPIRE jako úplnou novinku. Předběžně bude dostupná v Praze, v blízké budoucnosti se plánuje i její rozšíření prostřednictvím licencí do dalších měst ČR.

Učebna s ojedinělou technologií

Více než šesti tisícům studentů Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava začal 14. září nový akademický rok 2009/2010. Při té příležitosti byla otevřena nová učebna autorizovaného školicího střediska Sun Microsystems. Je vybavena zařízeními na bázi technologie tenkých klientů SunRay, které využívají výhod konsolidace programových prostředků na centrálních serverech a po celou dobu své životnosti nevyžadují prakticky žádnou správu ani hardwarové inovace.

Instalace technologie tenkých klientů SunRay a univerzitní licence programového produktu Sun Secure Global Desktop v prostředí serverového clusteru poskytujícího výkon cca 120 procesorových jader je největší instalací této technologie v České republice jak v akademickém prostředí, tak v komerční sféře. Projekt byl financován s výraznou podporou prostředků získaných z Fondu rozvoje vysokých škol a jeho realizace rozšíří a zpřístupní všechny služby počítačové sítě pro více než 6 000 studentů všech studijních oborů Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Jak uvedl Ivo Martiník, vedoucí Laboratoře informačních technologií této fakulty, hlavním posláním nové moderní technologie je zásadní zkvalitnění výukového procesu, výchova špičkových certifikovaných odborníků v oblasti technologií programovacího jazyka Java a přímá podpora jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Se slavnostním otevřením nové učebny školicího střediska bude rozšířena jeho autorizace pro oblast výuky problematiky operačního systému Sun Solaris a distribuovaných systémů.