Bulharsko pod tlakem dopadů globální recese přijímá řadu protikrizových opatření. Vedle proklamace o boji proti korupci a organizované kriminalitě, mimochodem v roce 2008 podle zprávy Transparency International 76 procent Bulharů vyjádřilo pochybnosti o možnosti potření korupce v zemi, jsou to mnohé důležité legislativní změny.

Podpořit životaschopnost podniků, a to nejenom velkých exportních firem, ale i malých a středních podniků, by mohlo přijetí opatření, díky nimž by měla být urychlena procedura vracení DPH. Mělo by dojít také ke zjednodušení a odbourání řady licenčních režimů. Podnikatelskou veřejnost povzbudila zpráva o připravované změně ohledně ulehčení registrace společnosti s ručením omezeným, zejména pokud jde o minimální výši zaregistrovaného základního jmění. Jeho dosavadní hodnota v přepočtu přibližně 2500 eur by měla být po schválení navržené novely obchodního zákoníku snížena na jedno euro.

Součástí připravovaných změn je rovněž ulehčení procedury nejenom registrace, nýbrž i likvidace obchodních společností. Procedura založení společnosti s ručením omezeným zatím trvá přibližně jeden měsíc. Přitom alespoň 70 procent ze zmíněného minimálního jmění, tj. přibližně 1800 eur, muselo být v okamžiku zahájení registrační procedury složeno na bankovním účtu. Další registrační náklady představovaly řádově 200 eur.

Mezi podnikateli převládá názor, že urychlení a zjednodušení registrace s. r. o. bude stimulovat především mladé začínající podnikatele s dobrými nápady. Zároveň se má za to, že toto opatření není pro ulehčení podnikání dostačující. Poukazuje se především na potřebu zmírnění, případně odstranění řady regulatorních režimů, které jsou podle většiny bulharských podnikatelů pouze zdrojem korupce a tím i brzdou rozvoje podnikání.

Podstatnou změnou, která vstoupila v platnost již 1. ledna 2009, je novela zákoníku práce. Vedle řady úprav je jedním z opatření to, že zaměstnavatelé mohou zaměstnat pracovníka až na šest měsíců na kratší pracovní úvazek. Informace o novele zákoníku práce lze najít na webové adrese General Labour Inspectorate: www.gli.government.bg, kolektivní smlouvy jsou soustřeďovány u National Institute for Conciliation and Arbitration: www.nipa.bg. Změny pracovního práva jsou k dispozici ve věstníku 108/2009 a109/2009: dv.parliament.bg nebo na adrese bulharského Ministerstva práce a sociálních věcí: www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm.

Co se týká podmínek vstupu zahraničních investic do Bulharska, ty upravuje zákon o podpoře investic. Investiční prostředí v Bulharsku je v důsledku poměrně účinné implementace zmíněného novelizovaného zákona příznivé. Zákon rozděluje investory do dvou kategorií v závislosti na výši investic: kategorie A je s investicí nad 16 milionů eur, kategorie B s investicí od 8 do 16 milionů eur. Investorům kategorie A a B stát prostřednictvím agentury InvestBulgaria poskytuje výhody v podobě zkrácení vyřizovacích procedur, poskytnutí předprojektové dokumentace, informací o potenciálních partnerech v zemi a všech nezbytných administrativních procedurách vztahujících se k implementaci konkrétního investičního projektu. Motivujícím faktorem nejenom pro zahraniční investory, bylo snížení korporativní daně na 10 procent od počátku roku 2007 a také zavedení rovné - desetiprocentní - daně z příjmu fyzických osob. Pokud jde o korporativní daň, poskytuje stát úlevu až do úrovně 0 procent v regionech s vysokou nezaměstnaností.