Viceguvernér ČNB Miroslav Singer je kritikem chystaného společného dohledu nad evropským finančním trhem. "Příčiny problémů bank jsou spíše v nedostatečném dohledu na národní úrovni, než v tom, že by unii chyběl společný dohled," říká.

HN: Je současná krize skutečně důvodem pro vyšší regulaci na finančních trzích?

Obávám se, že je příliš brzy na to z krize činit dalekosáhlé závěry pro regulaci. Nejprve by chtělo udělat analýzu, která nám řekne, do jaké míry za problémy bank může nedostatečná regulace a dohled, do jaké míry špatná politika centrálních bank a jiné faktory, třeba tlak zákonodárců. Do té doby by bylo třeba dělat spíše méně razantní a zcela správné posuny v regulaci, které případně půjdou zase lehce odčinit.

HN: Co máte konkrétně na mysli?

Umím si představit například změny směrem k integraci dohledových orgánů na národní úrovni tak, aby výměna informací a komunikace mezi nimi byla snazší.

HN: Dokážeme pomocí regulace předcházet dalším krizím?

Krize se opakují a jsou součástí cyklického vývoje tržní ekonomiky. Budeme-li se snažit zavést regulaci, která tomu zabrání, jsme odsouzeni k neúspěchu. Přitom s vysokou mírou pravděpodobnosti taková pravidla stav zhorší, případně přesunou problémy jinam. Lze si snadno představit, jak se větší část nově přísně regulovaných finančních aktivit přesune třeba do center některých průmyslových konglomerátů, jež je budou maskovat jako nutný doprovod výroby.

HN: Jde správným směrem regulace v USA?

Zdá se mi, že USA potřebuje zjednodušit strukturu dohledových orgánů. Je třeba málo známý fakt, že na globální pojišťovací gigant AIG, jehož záchrana vyžadovala masivní pomoc státu, dohlížel americký ekvivalent Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Nutné je také stanovit méně pravidel regulace. U toho si jistý nejsem, příslušná norma má přes tisíc stránek. Ale určité zjednodušení dohledu by snad mohly změny přinést.

HN: Můžete srovnat USA s tím, co se chystá v Evropě?

Ty změny určitě kladou větší váhu na otázky finanční stability a vytvářejí orgány či jasněji definují odpovědnost stávajících za udržení této stability.

HN: Co může být v Česku jinak, pokud nová regulační pravidla v Evropské unii projdou tak, jak jsou teď navržena?

Velmi záhy zjistíme, že budeme častěji cestovat do nových evropských agentur... Na zbytek je příliš brzy.

HN: Chystá něco Česká národní banka?

Já osobně si myslím, že se nám naše pravidla a integrovaný dohled docela osvědčily.