Originál díla Josefa Váchala Ďáblova zahrádka aneb Přírodopis strašidel se vydražil za 660 000 korun.

Josef Váchal vytiskl pouze 17 exemplářů této knihy a po tisku zničil dřevěné matrice. Rozsáhlé dílo o 307 stranách obsahuje 137 černobílých a 69 barevných dřevorytů. Kniha je složena z volných nesvázaných listů ze slavné ruční papírny v Prášilech.