Stanovte si cíl. Je třeba si ujasnit, proč se cizí jazyk chcete učit a jaké máte časové možnosti. Pak je snazší stanovit si cíl, tedy úroveň, které chcete dosáhnout. Cíl by měl být měřitelný a zároveň reálný, jinak se vám bude špatně studovat a riziko, že rozšíříte řady věčných začátečníků, stoupne.

Vyberte si kurz na míru. Zatímco na školách se děti věnují jazyku obecně, dospělým více vyhovují specializované kurzy. Chcete studovat kvůli své kariéře? Pak bude kurz zaměřený na pracovní komunikaci to pravé. Oproti obecně jazykovému kurzu nebudete ztrácet čas učením zbytečných slovíček a pokrok bude rychlejší.

Zvolte počet hodin. Záleží na časových možnostech, ale dvě hodiny týdně jsou málo, stačí spíše pro udržení znalostí. Aby se dal očekávat pokrok, počítejte alespoň se čtyřmi hodinami. Takové kurzy jsou na trhu standardem.

Není tu jen angličtina. I když nabídka v jiných jazycích není tak rozsáhlá, dají se najít kurzy, které budou odpovídat konkrétním potřebám. Nevzdávejte to po návštěvě jedné nebo dvou jazykovek. Informace poskytnou i kulturní centra jednotlivých zemí, například Francouzský institut, Goethe Institut nebo Institut Cervantes.

Zajímejte se o pověst školy. V Česku jsou doposud prakticky jediným kritériem reference. O certifikáty kvality zatím příliš nestojí ani školy, ani jejich klienti. Jazyková výuka je přitom volnou živností, a tak se do pořádání kurzů může pustit prakticky každý. Certifikaci kvality prozatím poskytuje jen Asociace certifikovaných jazykových škol, která je přidruženým členem Evropské asociace pro kvalitu jazykových služeb EAQUALS.

Dobrou úroveň dělají lektoři. Nezáleží na tom, jestli jde o Čecha, nebo rodilého mluvčího. Důležitější je pedagogická kvalifikace. O té by měla škola na požádání informovat a také ji vysvětlit. Například kvalifikovaní učitelé angličtiny obvykle mají bakalářský titul z jazyka a k tomu kurz učitelského minima, který by měl zahrnovat minimálně 140 hodin. Dobrá může být pouze škola, která má dobré lektory a stará se o jejich další vzdělávání.

Virtuálním jazykovkám se vyhněte. Prezentace školy na internetu nebo na letácích nemusí odpovídat kvalitě výuky. Na velikosti školy až tak nezáleží, když chce ale dobře fungovat, potřebuje "kamenné" zázemí, to je nutnou podmínkou pro péči o lektory a jejich profesionální rozvoj. Některé jazykové školy fungující na webu jsou se svými lektory v kontaktu jen elektronicky, nad kvalitou výuky nemají žádnou kontrolu a ani o ni neusilují.

V ceně kurzu nejsou jen lekce. Měl by v ní být zahrnut nejen vstupní test, jímž škola zhodnotí znalosti a na jehož základě nabídne konkrétní kurz, ale také průběžné testování během roku a závěrečné hodnocení s ohledem na Společný evropský referenční rámec. Jde o objektivně daný slovní popis dosažené jazykové úrovně. Odpovídající cena půlročního kurzu zahrnujícího čtyři lekce týdně se pohybuje mezi osmi a deseti tisíci korunami.

Chtějte vědět, jak škola řeší stížnosti. Zajímejte se o přestupy mezi kurzy v případě, že neodpovídá úroveň znalostí, nebo jaký postup škola nabízí, pokud klient není spokojen s lektorem, nebo za jakých okolností vrátí nevyčerpané kurzovné.

Využijte lekci zdarma. Nabízí je dnes už většina škol. Vyzkoušíte si tak na vlastní kůži, co škola nabízí a zda se vyplatí do kurzu investovat. Ověříte si také, do jaké míry vaše jazyková úroveň danému kurzu odpovídá.

Ve spolupráci s Andreou Křížkovou, předsedkyní Asociace certifikovaných jazykových škol, připravila