V profesionálním životě je to také období, během kterého se zaměstnanci a zaměstnavatelé pouští do procesu hodnocení dlouhodobého výkonu. Obvykle se seznamem silných a slabých stránek a oblastí ke zlepšení. Je zajímavé, že v osobním životě většině lidí připadá obtížné dodržet svá předsevzetí již po několika prvních týdnech. I v profesionálním světě málokdo využije příležitosti, kterou hodnocení skýtá, navzdory tomu, že většina zaměstnanců a zaměstnavatelů obvykle příležitost společně prodiskutovat výsledky a budoucí cíle vítá. Jeden z hlavních důvodů, proč je tato příležitost ztracena, je v obou případech skutečnost, že bez ohledu na lichotivé či pozitivní hodnocení úspěchů uplynulého roku se většina jednání zaměřuje na oblasti, které mají být zlepšeny. Namísto toho, aby byla vyzdvihována pozitiva, jsou zdůrazňována negativa.

Nezaměřujme se na negativa


V našem osobním životě se předsevzetí obvykle týkají toho, s čím nejsme spokojení: váha, kouření, vztah, finance. I v našich profesionálních životech to jsou naše nedokonalosti: hospodaření s časem, komunikace, využití talentu, delegování, atd.

Formálním cílem ročních hodnocení je umožnit zaměstnancům aby si lépe uvědomili své kompetence, a pomoci jim vylepšit jejich pracovní výkon. Ale zaměřovat se na negativa má opačný výsledek. Bez ohledu na to, jak mile, slušně či korektně je sdělována, zpětná vazba upozorňující na naše slabé stránky je ve většině případů vnímána jako kritika.

Jak řekl psycholog Carl Jung, "kritika dokáže být užitečná, pokud se jedná o něco, co musí být zničeno, odstraněno nebo zredukováno, ale dokáže jen uškodit, má-li být něco vybudováno". Kritika způsobuje, že si připadáme špatní a neschopní. Proto není správným nástrojem k budování důvěry a pozitivních výsledků.

Naneštěstí si jsme jen málo vědomi svých nadání a schopností, a ještě méně na nich dokážeme postavit své životy. Namísto toho, pod vlivem našich rodičů, učitelů a manažerů, se stáváme experty na své slabiny. Své životy trávíme snahou tyto vady opravit, zatímco naše schopnosti zůstávají nevyužity a opomenuty.

Laura Morgan Roberts, odborná asistentka organizačního chování na Harvardské obchodní škole, říká: "Organizační výzkumníci ukázali, že když si vytvoříme smysl pro své nejlepší možné já, dokážeme lépe realizovat pozitivní změny ve svém životě."

Ale podle guru managementu Petera F. Druckera, autora několika nepostradatelných manažerských příruček, "většina lidí nezná své schopnosti. Když se jich zeptáte, zaraženě se na vás podívají, nebo odpoví ve smyslu znalosti oboru, což je špatná odpověď". A většina z nás nevěří, že tajemství zdokonalení spočívá v hlubokém pochopení našich schopností, jelikož máme tendenci mít pocit, že naše slabiny tyto schopnosti převyšují.

Rozpoznání a rozvoj našich schopností


Podle starého rčení nemůžeme vidět obraz, jsme-li uvnitř rámu. Jelikož jsme celý svůj život strávili uvnitř rámu našich schopností, mnohdy jsme se vůči nim stali slepými. Je důležité rozpoznat pro nás příznačné schopnosti, tedy nejen vědět, v čem jsme dobří, ale poznat, v čem jsme skvělí. V tom je naprosto zásadní rozdíl.

Pak je potřeba naše schopnosti také rozvíjet. Klíčové je zaměřit se na naše schopnosti a ne na naše slabiny. Většina lidí má tendenci nejdříve myslet na to, v čem dobří nejsou, než na to, v čem dobří jsou. Ale nemůžeme postavit výkon na slabinách, a už vůbec ne na tom, co neumíme. Omezování našich slabin není cestou k dokonalosti - vylepšování našich klíčových schopností ano.

Zde je několik rad, jak své schopnosti rozpoznat:


- Mluvte s lidmi a zeptejte se jich, jaké jsou podle nich vaše silné stránky.
- Zamyslete se nad aspekty svého života, na které jste nejpyšnější.
- Zamyslete se nad schopnostmi, které jste záskali snadno.
- Zamyslete se nad tím, co děláte pohodlně a bez úsilí.
- Zamyslete se nad situacemi, v nichž se cítíte být nejvíce sami sebou.

Jakmile jste rozpoznali své silné stránky, je třeba se zamyslet nad tím, jak je ve svém životě můžete využít častěji a efektivněji, a dále se na ně zaměřujte.

Zaměřme se na to, co máme rádi a v čem jsme dobří


Pokud vynikáme v prodeji, ale zápasíme s marketingovou strategií, myslíme si, že naše obtíže při tvoření marketingového plánu omezí naší šanci na úspěch. Přitom stačí pověřit tímto úkolem někoho, komu marketing jde. Mnozí vůdci korporací umí skvěle pracovat s lidmi, ale nemusí nutně mít hluboké znalosti financí. Aby uspěli, namísto usilování o lepší účetnické schopnosti se jim mnohem více vyplatí zdokonalovat komunikační vlohy a finanční stránkou podnikání pověřit výborného finančního ředitele.

Ale důraz na naše slabiny je v naší západní výchově hluboce zakořeněn. Když jsem jako dítě přišla domů třeba s jedničkou z francouzštiny a latiny, dvojkou z dějepisu a čtyřkou z matematiky, co myslíte, které známce bylo věnováno nejvíce pozornosti? Neznamená to, že by čtyřka z matematiky měla být přehlížena, ale je tím naznačena naše nevyváženost a skutečnost, že spravedlivější pohled může být k našemu prospěchu. Věnováním pozornosti našim slabinám se můžeme vyhnout nezdaru, ale abychom dosáhli dokonalosti, je třeba pracovat na svých schopnostech.

Další výhodou zaměření se na schopnosti místo na slabiny je fakt, že to, co nefunguje, obvykle vede k frustraci až zlosti. To, co funguje a je pozitivní, je pro nás naopak příjemné a pomáhá nám budovat své sebevědomí. Warren Buffet skutečně věří, že jeho pověst největšího světového investora tkví v jeho schopnosti těžit ze svých specifických schopností. Jako mnozí úspěšní lidé našel způsob, jak rozvinout a využít své schopnosti. Přeměnil svou přirozenou trpělivost do své nyní slavné "dvacetileté perspektivy", pomocí níž investuje pouze do společností, jejichž trajektorii může s určitou mírou jistoty předpovědět na příštích dvacet let. Jeho praktické uvažování jej vedlo k investicím do společností, jejichž produktům a službám rozuměl, např. Coca-Cola a The Washington Post. A díky jeho důvěřivé povaze po opatrném zhodnocení manažerů společností, do nichž investuje, udělá krok zpět a jen zřídka zasahuje do každodenního fungování jejich podniku.

Co kromě finančního úspěchu činí Warrena Buffeta jedinečným, je to, co udělal se svými schopnostmi. Nejdřív si je uvědomil, potom se rozhodl nezaměřovat se na své slabší vlastnosti. Místo toho rozpoznal své nejsilnější vlohy a pěstoval je skrze vzdělání a zkušenosti.

Pohled dovnitř nás samých, rozpoznání našich nejsilnějších vlastností a jejich rozvíjení skrze učení a praxi nám umožňuje najít roli či práci, v níž budou naše schopnosti využity. Jen pokud toto dokážeme, dosáhneme výkonnosti, naplnění a úspěchu.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist