Podnikatel se na něj podíval a odpověděl: "Mladý muži, klíč k úspěchu spočívá ve schopnosti činit správná rozhodnutí." Student opáčil: "Díky za odpověď, ale jak člověk dospěje ke správnému rozhodnutí?" "Díky zkušenostem," zněla podnikatelova odpověď. "Tomu rozumím," na to student. "Které ze zkušeností ale byly pro vaši schopnost činit správná rozhodnutí stěžejní?" "To je velmi jednoduché," odpověděl podnikatel. "Nejcennější zkušenosti jsem získal díky svým špatným rozhodnutím."

Nastartovat úspěšný růst není nic snadného. Ne vždy se nám podaří dostat se na školu, kterou si vybereme, nebo získat místo, o něž se ucházíme. Můžeme se setkat s odmítnutím ze strany své vysněné ženy nebo muže. Nemusí se nám podařit uzavřít lukrativní smlouvu nebo dokonce můžeme přijít o práci.

Přestože se obvykle všemožně snažíme vyhýbat se chybám, není v našich silách se jich vyvarovat úplně - nevyhnutelně se proto musíme naučit zacházet s vlastními neúspěchy. Naštěstí i přes potíže, které nám činí nutnost přijetí vlastních chyb, je pozitivní, že se z nich můžeme hodně věcí naučit bez ohledu na to, jestli se staly nám nebo někomu známému.

Malý Thomas Edison od svých učitelů slýchával, že je "příliš hloupý na to, aby se cokoli naučil". Aby vytvořil první funkční žárovku, musel Edison absolvovat devět tisíc neúspěšných pokusů. První podnik, který společně založili Bill Gates a Paul Allen, společnost Traf-O-Date, byl naprostý propadák. A Michael Jordan za svou kariéru netrefil tisíce košů a prohrál 300 zápasů.

Přesto si o těchto lidech dnes nemyslíme, že selhali. Edison vlastnil 1093 amerických patentů a mnohé z jeho vynálezů nám přinášejí užitek ještě dnes. Gates a Allen jsou dva z nejbohatších lidí na světě a prakticky každý obyvatel planety užívá počítače s některým z jejich produktů. A Jordana mnoho lidí považuje za nejlepšího hráče všech dob.

Tito lidé se poučili z vlastních chyb. I přestože se snažíme být úspěšní a děláme vše pro to, abychom se chybám vyhýbali, cenné informace nám přinášejí naše úspěchy i neúspěchy - ale jen za předpokladu, že jsme připraveni svých zkušeností využít.

Pozitiva úspěchu

Úspěchy nás informují o tom, v čem jsme dobří a co děláme rádi. Pokaždé, když zaznamenáme úspěch, je tato pozitivní zkušenost otištěna v našem mozku jako něco, co navozuje příjemný pocit, a my se pak snažíme takový příjemný pocit prožívat opakovaně. S dalšími úspěchy roste i počet pokusů o opakování pozitivního prožitku a díky praxi se naše dovednosti stávají trvalými.

Např. úspěšní studenti matematiky pokaždé, když dospějí k správnému řešení, dostávají pozitivní hodnocení. Díky tomu si k matematice vytvářejí kladný vztah a i nadále se zlepšují. Podobně se zlepšují i studenti nadaní ve čtení a psaní a tak bychom mohli pokračovat. Své zážitky hodnotíme s ohledem na jejich výsledek. Když se výsledek shoduje s našimi očekáváními, nadále se chováme tak, jak se nám to vyplatilo v minulosti.

Svoje zkušenosti používáme jako měřítko pro to, jak nakládat s výzvami budoucnosti. Díky zkoumání svých úspěchů, tedy toho, co jsme udělali správně a co fungovalo, včetně toho, proč to fungovalo a jak to v budoucnu zopakovat, nadále rozvíjíme své silné stránky, čímž zvyšujeme pravděpodobnost budoucího úspěchu.

Co se ale stane, když se výsledek našeho jednání s očekáváními neshoduje?

Asi všichni souhlasíme s tím, že neúspěch je přirozenou součástí všech nových postupů a inovací, mnozí také označují neúspěchy za důležitý prvek růstu a učení. "Když ve vyhledávání na internetu zadáte slova jako "poučení se z vlastních chyb", s velkou pravděpodobností narazíte na spoustu frází o tom, jak moc se z vlastních chyb můžeme poučit. "Věříme v neúspěch", "Neúspěch vítáme s otevřenou náručí" nebo "Nejvíce ponaučení nám přinášejí vlastní neúspěchy".

Je ale pravda, že se z vlastních chyb dokážeme poučit tak, abychom v budoucnu dosáhli úspěchu, nebo se spíš jedná o zbožné přání?

Změna pohledu na neúspěch

Problém spočívá možná v tom, jak své neúspěchy posuzujeme. Vzbuzují v nás nepříjemné pocity (připadáme si neschopní), vrhají na nás negativní světlo (stydíme se a bojíme se, co si o nás lidé pomyslí), a to jsou věci, po kterých nikdo z nás netouží.

Místo toho, abychom neúspěch považovali za selhání, je třeba neúspěch vnímat jako zpětnou vazbu, která nám přináší mnoho užitečných informací.

Emerson kdysi prohlásil: "Život je sérií experimentů - čím víc jich uskutečníte, tím lépe." Edison by s tímto tvrzením zajisté souhlasil, a to i přesto, že si jeho pokusy s žárovkou vyžádaly ne sedm nebo osm tisíc opakování, ale více než devět tisíc pokusů.

Jak řekl jeden z účastníků jednoho z mých neformálních obědů: "Chyba je neúspěchem pouze tehdy, když si z ní nevezmete žádné ponaučení." Pokud by se Edison místo ponaučení, které mu jeho neúspěchy přinášely, býval rozhodl své pokusy vzdát, nikdy by svého úspěchu nedosáhl.

Každý neúspěch je vlastně pokus v rámci experimentu a ukrývá v sobě příležitost pro další růst. I když může znamenat finanční ztrátu, poučení, které z něj plyne, tuto ztrátu hravě vyváží.

Pozitiva neúspěchu

Metoda pokus-omyl je nejlepším způsobem, jak poznat život. Někdy se ale experimentování vyhýbáme ze strachu, abychom nebyli neúspěšní. Ale právě v neúspěších se ukrývají semínka budoucího úspěchu, protože každé selhání nám nabízí zpětnou vazbu a ukazuje cestu správným směrem.

J. K. Rowlingová, autorka bestselleru Harry Potter, během svého proslovu na promoci na Harvardově univerzitě v roce 2008 uvedla: "Neúspěch pro mě znamená zbavit se toho, co je nedůležité. Přestala jsem nalhávat sobě i ostatním, že jsem něco jiného, než co ve skutečnosti jsem, a začala jsem směrovat všechnu svou energii do práce, na které mně záleželo."

Rowlingová tvrdí, že "neúspěch může mít osvobozující účinek v tom smyslu, že vám o vás prozradí něco, co byste se jinak nedozvěděli", a doporučuje, abychom "vítali neúspěchy jako příležitost poznat sebe sama".

Je načase uvědomit si, že neúspěchy v našem životě - chyby a někdy i selhání, kterých se dopouštíme - mají svou důležitost a pomáhají nám uvědomit si, kdo jsme a co opravdu chceme. Ve své podstatě nám ukazují cestu k úspěchu jak v profesním, tak i osobním životě.

Dopustit se chyby neznamená být neúspěšný. Je to pouze sdělení, že naše jednání nevedlo k očekávanému výsledku. Jak jednou řekl kanadský hokejista Wayne Gretzky: "V gól neproměníte sto procent všech střel, o které se nepokusíte." Proto se nebojte občas vystřelit na branku a svou výpravu za poznáním si užívejte.Karin Genton-L'Epée

má 15 let zkušeností s managementem v USA, Francii a v České republice. Posledních 12 let pracuje jako úspěšná business koučka v České republice, kde nabízí svou mezinárodní profesionální odbornost. Vyvinula řadu koučingových a školících programů pro střední a vrcholné manažery, zaměřené na rozvoj řídicích schopností, mezikulturní porozumění a efektivní komunikaci v mezinárodním prostředí. Pracuje v angličtině a francouzštině.