Nejprve se zastavíme u manažerského modulového programu - tzv. manažerské akademie. Ptáme se ředitelky institutu Ing. Evy Mocové:

Proč jste zvolili právě tuto formu skladebného modulového studia?

Forma ročního modulového studia vyhovuje z mnoha příčin: připravuje absolventy efektivně na okamžité uplatnění v praxi. Jednoroční horizont má i další výhodu - vede k intenzivnější práci, cíl studia se neztrácí v nedohlednu, informace získané tímto studiem jsou zcela aktuální. To je velmi podstatné např. v oblasti velmi rychle se vyvíjejícího komerčního práva, účetní a daňové problematiky atd.

BOHEMIA INSTITUT se tedy neorientuje jen na výuku jazyků...

Kromě veřejných jazykových kurzů, intenzivního denního jazykového studia zakončeného státními či mezinárodními zkouškami či kompletního zajištění studijních pobytů v zahraničí BOHEMIA INSTITUT ve svých učebních plánech kvalifikačních programů Obchodní management a Obsluha osobního počítače nezapomíná ani na ty, kteří chtějí získat solidní vzdělání pro střední podnikání a nemohou z pracovních důvodů absolvovat denní studium. Zajímavá je možnost získání nejen státem uznaných oficiálních kvalifikací, ale i příprava na mezinárodní počítačové certifikáty ECDL či mezinárodně platné certifikáty IES, London (tyto certifikáty lze získat v případě absolvování všech vzdělávacích programů- jazykových i odborných). Po absolvování jedno- až třísemestrálního studia dle struktury, kterou si posluchač sám profiluje, mají absolventi podstatně větší šanci na získání kvalitního pracovního místa či podnikatelského uplatnění.

Vraťme se ke studiu jazyků. Jaké závěrečné zkoušky mohou vaši studenti absolvovat?

Studenti denního studia i večerních veřejných kurzů se mohou u nás připravit jak na stále žádanější mezinárodní jazykové zkoušky, tak i státní zkoušky. Mohou také získat "pouze" oficiální certifikát naší vzdělávací instituce o dosažení příslušné jazykové úrovně dle evropského referenčního rámce. Tento certifikát získávají zdarma v případě úspěšného zvládnutí příslušných pokročilostních testů. Podívejme se nejdříve na zkoušky z anglického jazyka. Studenti se mohou připravit na velmi oblíbené Cambridgeské zkoušky, které se nabízejí v 5 úrovních (A2 - KET, B1- PET, B2 - FCE, C1 - CAE, C2 - CPE). Největší zájem bývá o zkoušky FCE a CAE, ovšem někteří studenti BOHEMIA INSTITUTU s nižší vstupní pokročilostí na začátku školního roku volí zkoušku PET.

Studenti se u nás rovněž mohou připravovat na evropský certifikát TELC, který je rozdělen do 6 úrovní pokročilosti od A1 do C2, kde A1 = začátečník, tuto úroveň např.cambridgeské zkoušky vůbec nenabízejí a je vhodná pro studenty, kteří potřebují doložit opravdu základní znalost jazyka. Obdobné možnosti mají studenti i dalších jazyků - francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny či ruštiny.

Studentům poskytujeme plnou podporu jak v přípravě na dané zkoušky v podobě zkušebních testů a testů nanečisto, tak i v tom, že se jako studenti BOHEMIA INSTITUTU se nemusí na zkoušky přihlašovat sami v institucích, které je organizují. Tuto povinnost za ně rádi vyřídíme. Na nich je "pouze" příprava v podobě intenzivního studia za účasti našich zkušených lektorů.

Nabízíte také individuální a firemní zakázkové vzdělávací projekty?

Ano, samozřejmě zajišťujeme jazykové kurzy "šité na míru" pro individuální či firemní potřeby, ale také školicí programy manažerských dovedností a soft skills. Naší konkurenční výhodou je především důraz na kvalitu - vybíráme si pouze plně kvalifikované a renomované lektory a školitele a také individuální a osobní přístup k zákazníkům. Klientelu v této oblasti získáváme převážně na základě osobních referencí.

kp

 


Eva Mocová (vlevo) a její pracovní tým.