Přes 48 miliard korun dali loni Češi na zdravotní péči podle předběžných čísel statistiků v rámci soukromých výdajů. Za patnáct let je to nárůst o více než 39 miliard, v roce 1995 šlo na zdravotnictví 9,4 miliardy korun soukromých výdajů. Vedle regulačních poplatků u lékaře, doplatků za léky na recept a plateb za volně prodejné léky se k soukromým výdajům řadí dary, náklady neziskových institucí či zaměstnavatelů na zdraví zaměstnanců a soukromé zdravotní pojištění. Celkové výdaje na zdravotnictví dosáhly loni podle statistiků 292 miliard korun, v přepočtu na obyvatele to bylo 27 760 korun.