Proč se tak těžko zbavujeme kouření a proč naopak jiné návyky, jako je třeba zdravé stravování nebo každodenní pohyb, těžko získáváme? Tým vědců pod vedením Phillipy Lallyové z londýnské University College zkoumal, jak dlouho člověku trvá, než si vypěstuje automatizovaný návyk. Studii se podrobilo 96 lidí, kteří měli zájem vytvořit si různé druhy návyků - od konzumace ovoce vždy po obědě až po pravidelný patnáctiminutový běh. Během výzkumu dostávali účastníci každý den otázky typu: "Bylo pro vás těžké přinutit se?" nebo "Udělal byste to bez přemýšlení?" Na základě odpovědí pak výzkumníci vyhodnocovali, jak rychle se účastníkům návyky zautomatizují.

Badatelé došli k několika závěrům: Množství času potřebné k získání návyku závisí na tom, kolik úsilí je potřeba při něm vyvinout. Vypít každý den sklenici vody se zkrátka člověk naučí podstatně rychleji než udělat před snídaní 50 lehů a sedů. Rozpětí se pohybovalo od 18 do 254 dní, průměr byl 66 dní. Nejrychleji se návyk vytvářel na začátku, zatímco čím víc se blížil k maximální možné automatizaci, tím se dosažení cíle zpomalovalo.

Výzkum také prokázal, že vůbec nevadí, když při utváření návyku jeden den vynecháte. Do procesu automatizace nicméně vstupuje řada faktorů, především motivace. Až se tedy budete přemlouvat k návštěvě posilovny nebo k sebetrýznění ledovou vodou, můžete se motivovat vědomím, že jednou se vám toto jednání zautomatizuje a přestane být výsledkem heroické sebekontroly. Počítejte však s tím, že vám to bude trvat minimálně dva měsíce.

Další informace o výzkumu návyků najdete na http://eprints.ucl.ac.uk/16751/