Historický palác Thurn-Taxisů, který se nachází v bezprostřední blízkosti stávajících kanceláří a učeben AAU v Letenské ulici, bude od podzimního semestru 2014 novou hlavní budovou této vzdělávací instituce. Tato skutečnost znásobí možnosti a kapacitu AAU, povýší kvalitu infrastruktury a zlepší podmínky pro působení fakult i administrativy školy.

Prezident AAU, Alan Krautstengl se sešel se starostou Prahy 1, aby podepsal nájemní smlouvu, za přítomnosti prince Jiřího Lobkowicze, předsedy správní rady AAU, prince Karla Fedinanda Thurn a Taxis, předsedy dozorčí rady AAU, a Tomáše Vachudy, viceprezidenta a generálního rady vysoké školy.

Na základě uvedené smlouvy bude mít VŠ patnáct let výlučné právo palác užívat. Zahájení rekonstrukce, která potrvá asi dva roky, je plánováno na příští měsíc.

Princ Karl Ferdinand von Thurn a Taxis, předseda dozorčí rady vysoké školy, nazval podpis smlouvy historickým okamžikem jak pro město, tak i pro vysokou školu.