Česká národní banka se brání: Tohle nebyla devalvace!

Článek pod titulkem "Vedlejší efekty devalvace", zveřejněný v pátek 29. 11. na názorové straně Hospodářských novin, pojmenoval poslední krok v uvolňování měnové politiky ČNB jako "devalvaci" koruny. To je nesprávné a zavádějící. Devalvace není to, co ČNB s českou korunu provedla. Devalvace se dějí v režimech pevného měnového kurzu (ten byl u nás do roku 1997), nebo dokonce v režimech s nepružným či netržním, tj. administrativně stanoveným měnovým kurzem, kdy domácí měna není směnitelná za měnu jinou (to byl náš případ do roku 1990). Devalvace pak znamená autoritativní rozhodnutí v podobě správního rozhodnutí či právního předpisu o úpravě kurzu. To se nestalo. Kurzový režim ČR se nemění.

Centrální banka jen po vyčerpání prostoru pro pokles úrokových sazeb začala používat devizový kurz jako další nástroj uvolňování měnové politiky. Proto 7. listopadu oznámila závazek nepřipustit jeho přílišné posílení pod úroveň 27 korun za euro, aby uvolnila měnové podmínky v ekonomice a předešla cenové nestabilitě ve formě deflace. K naplnění tohoto závazku a dosažení požadovaného oslabení kurzu na vytyčené úrovně poblíž 27 korun za euro pak ČNB intervenovala na devizovém trhu. Tento typ operací je v rejstříku ČNB a trhům i mezinárodním organizacím jako MMF to bylo velmi dobře známo.

To, že k přímým intervencím na devizovém trhu přistoupila poprvé po jedenácti letech, neznamenalo, že se jich ČNB ve stávajícím kurzovém režimu jednou provždy vzdala.

Marek Petruš,
ředitel komunikace ČNB