Hutní společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO) zahájila výstavbu odprášení chladicích aglomeračních pásů za 615 milionů korun. Tkaninové filtry ročně zachytí až 198 tun takzvaných fugitivních emisí prachu, tedy emisí, které nevylétávají z komína, ale vznikají například při manipulaci, chlazení nebo dopravě prašného materiálu.

Investice patří do skupiny nadstandardních ekologických opatření, na která huť získala dotace z Evropské unie. Filtry začnou fungovat příští rok. Společnost uvádí, že plní veškeré ekologické limity. Přesto patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

"Huť právě obdržela stavební povolení na první část této investice v hodnotě cca 400 milionů korun a zahajuje výstavbu odprášení dvou pásů jižní části aglomerace," uvedla mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková. Pro investici na zbývající tři pásy severní aglomerace se nyní připravuje potřebná dokumentace.

"Letošní a příští rok budou ve znamení intenzivní investiční výstavby. Většinou půjde o výstavbu tkaninových filtrů. U všech dotovaných ekologických investic v hodnotě 2,6 miliardy korun se počítá s uvedením do provozu do konce roku 2015," uvedl ředitel AMO pro životní prostředí Petr Baranek.

Podnik podle něj pro investice volí výhradně nejmodernější dostupná řešení, která jsou schopná zachytit i nejmenší prachové částice.

Odprášení chladicích pásů bude zachytávat prach, který se uvolňuje při chlazení aglomerátu z 850 na 100 stupňů Celsia. Teplota se snižuje, aby se nespálily gumové dopravní pásy, které transportují aglomerát do vysoké pece.

"Chladí se vháněním studeného vzduchu do aglomerátu, což vede k uvolňování a víření prachu. Nové investice umožní všech pět chladicích pásů zakrytovat a vzduch s prachem zpod krytu odsávat 80 metrů dlouhým potrubím do dvou nových tkaninových filtrů. V současnosti jde o nejlepší známé řešení odprášení," uvedla mluvčí.

ArcelorMittal Ostrava má i s dceřinými společnostmi přes 7500 zaměstnanců. Roční kapacita výroby společnosti je tři miliony tun oceli. Zhruba polovinu produkce podnik vyváží do více než 40 zemí. Firma patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal.Odprášení za stamiliony
Do technologií na odprášení investuje ArcelorMittal Ostrava přes 600 milionů korun.
FOTO: ARCHIV HN - RENÉ VOLFÍK