Agentura CzechTrade se chce v období do konce roku 2014 zaměřit v první řadě na stabilizaci zahraničních kanceláří, které se k 1. červenci 2014 vrátily zpět do její působnosti. S tím souvisí nejenom zajištění jejich efektivního fungování ve prospěch českých exportérů, ale také dokončení procesu rozšíření jejich stávající sítě, které je plánováno do konce roku 2014.

Rozšíření teritoriálního pokrytí bylo v této etapě záměrně cíleno na mimoevropská teritoria, kde agentura může svou přítomností exportérům účinně pomoci při poznávání trhů a prosazování obchodních zájmů českých výrobců.

NOVÉ KANCELÁŘE V CHILE I KOLUMBII

V srpnu 2014 otevíráme kanceláře v Chile (Santiago de Chile), Kolumbii (Bogota) a Ázerbájdžánu (Baku). Například Chile nabízí velké příležitosti českým dodavatelům unikátních technologií a produktů. K tomu přispívá také fakt, že české výrobky mají v této zemi historicky velmi dobrý zvuk a tamní hospodářství je dlouhodobě na vzestupu.

Zajímavé možnosti nabízí také Kolumbie, která rozvíjí svůj průmyslový sektor na bázi dovozních technologií. Šanci na uplatnění tak zde mají mimo jiné dodavatelé zařízení pro uhelné a plynové elektrárny, vodních turbín nebo důlní techniky pro povrchové a hlubinné doly.

Další zahraniční zastoupení otevíráme v ázerbájdžánském hlavním městě Baku. Ázerbájdžán realizuje program strukturálních změn zaměřený na modernizaci průmyslové základny a rozvoj dopravní infrastruktury. Příležitosti zde mohou využít výrobci z oborů petrochemie, dopravní infrastruktury, zdravotnické techniky, zemědělské techniky a dalších.

Výběr nových teritorií pro rozšíření nabídky služeb exportérům bezprostředně reaguje na zájem a požadavky podnikatelů. Je důležité, aby byla i nadále poskytována podpora jak začínajícím exportérům, tak také těm zkušeným. A aby představovala komplex poradenských, informačních a exportně vzdělávacích služeb podpořených účinnou prezentací firem v zahraničí na veletrzích, výstavách i na různých individuálně organizovaných firemních akcích.

ÚSPORA ČASU I NÁKLADŮ

Pro rok 2015 už nyní připravujeme nabídku služeb a informačního servisu, která exportérům přinese přímý efekt v podobě úspory času a nákladů a která bude dostupná i pro malé a střední podnikatele.

Chceme, aby se čeští exportéři na agenturu CzechTrade obraceli s důvěrou a využili dlouholetých zkušeností odborníků v zahraničí i v naší pražské centrále.

Proto si také ceníme diskuse, názorů a námětů exportérů na zkvalitnění služeb, které poskytuje nejen agentura CzechTrade, ale také její partneři ve státní i nestátní sféře, jejichž cílem je lepší orientace a maximální využití dostupné podpory při exportních aktivitách.

Vhodnou platformu proto tvoří například Exportní klub CzechTrade, ale na setkání s vámi se těšíme i při řadě dalších příležitostí.


Radomil Doležal
generální ředitel agentury CzechTrade marketing@czechtrade.czRadomil Doležal se stal generálním ředitelem agentury na podporu exportu CzechTrade letos v červenci.
Foto: CzechTrade