Létání s bezpilotními letouny a modely letadel upravuje takzvaný Doplněk X leteckého předpisu L2 – Pravidla létání, vydaný Úřadem pro civilní letectví. Tento doplněk řadí bezpilotní letadla a drony do čtyř kategorií podle vzletové hmotnosti, u nichž se liší povinnosti pro „pilota“ a podmínky, za kterých lze létat. Samostatnou kategorii pak tvoří komerční lety, například pořizování leteckých fotografií na objednávku. Zatímco u rekreačního létání s malými drony jsou omezení minimální, veškeré komerční aktivity vyžadují povolení k létání od Úřadu pro civilní letectví, získání licence pro dron i pilota a také platné pojištění.

null