Zeptáme-li se živnostníka nebo majitele malé firmy, co pro ně znamená účetnictví, obvykle prohodí cosi o zbytečné administrativní zátěži, nutném zlu nebo nenasytné státní kase. Jinak je tomu ale u velkých korporací. Tady budou chtít vlastníci mít skutečně věrohodné informace o své finanční situaci − o majetku a o dluzích, neboť se často přímo na jejich řízení nemohou efektivně podílet. Spoléhají se tedy na účetnictví a na informace poskytované na jeho základě. A jak to funguje ve veřejném sektoru? V podstatě úplně stejně.

U státních úřadů, obcí nebo krajů se těžko identifikují jejich formální vlastníci. Rozhodně však najdeme mnoho těch, kteří jsou na hospodaření s jejich majetky a dluhy zainteresovaní stejně jako vlastníci na firmě. V prvé řadě jsme to my všichni − občané. Právě my daněmi sponzorujeme veřejný sektor a očekáváme za to fungující zdravotnictví, kvalitní infrastrukturu, zametené ulice. Veřejné statky a veřejné služby. To všechno je zásadně ovlivňováno úrovní hospodaření s majetkem a také zadlužováním. Věrohodné zobrazení právě těchto informací je hlavním smyslem účetních výkazů státních úřadů, obcí nebo krajů.

Kromě Řecka či Portugalska se v souvislosti s výší státního dluhu občas ne zcela lichotivě hovoří také o Španělsku, někdy i o Francii či Maďarsku. Podle Eurostatu dosahuje výše dluhu u těchto zemí hodnot kolem 80, respektive 90 procent jejich HDP. Těchto hodnot však dosahují i Německo nebo Velká Británie, o kterých se takto nelichotivě nehovoří. Jsou prostě země, které si vysoký dluh mohou dovolit, a země, které nikoliv. Abychom zjistili, které to jsou, musíme se také podívat na výši jejich majetku. To platí jak o celých státech, tak o nejmenších obcích. Tento dvojitý pohled umožňují účetní výkazy. Ty ideálně poslouží každému, kdo chce zjistit něco o majetku a dluzích obce, ve které bydlí, o tom, jaký rozsah a kvalitu veřejných služeb od ní do budoucna může očekávat.

Ministerstvo financí tyto informace již delší dobu přehledně předkládá v internetové aplikaci Monitor, která je dostupná na webu ministerstva. Intuitivní ergonomické uživatelské rozhraní ve webovém prohlížeči nabízí každému komplexní pohled na finanční situaci všech českých obcí v kombinaci s detailní informací o utrácení peněz z jejich rozpočtů. Pohled na účetní výkazy zobrazující majetky a dluhy všech obcí vybízí i ke srovnávání mezi obcemi. Aplikace je doplněna srozumitelnými popisky a metodickými vysvětlivkami. Náročnějším uživatelům je k dispozici i analytická část umožňující pokročilejší analýzy.

Informace tedy jsou k dispozici. Nabízí se proto využít je a zapojit se tak do veřejné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky. Téměř nic nás to totiž nestojí. Účetnictví státu je informační systém, který díky odpovědné práci účetních ve veřejném sektoru potřebné informace zajišťuje a díky aplikaci Monitor jsou i jednoduše dostupné. Nevěříte? Zkontrolujte to!