Babice. Z názvu té obce mrazí i po více než pětašedesáti letech. V sérii komunistických monstrprocesů byla tehdy za "babické vraždy" stovka lidí odsouzena k dlouholetému věznění a zástupy dalších přišly o majetek či byly nuceny se vystěhovat. A jedenáct lidí bylo popraveno. Dvěma z nich se věnuje kniha nazvaná A přece budu blízko publicistů Luďka Navary a Miroslava Kasáčka.

Dva nevinné kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které poslala rudá justice počátkem padesátých let na šibenice, spojuje i aktuální snaha brněnského biskupství prohlásit je za blahoslavené. Snad právě proto se autoři knihy zaměřili na ně − a třetího popraveného faráře Františka Pařila zmiňují víceméně okrajově.

Složitá spleť babických událostí je v obecném povědomí kontaminována hned dvěma díly televizního seriálu o hodném estébákovi majoru Zemanovi. Do takto "připraveného" terénu vstoupili autoři knihy s jasným záměrem ukázat na konkrétních příbězích, že skutečnost byla jiná a oběti je třeba hledat mezi těmi, kteří byli kdysi označeni za pachatele.

Obráceně to přitom neplatí, Babice nejsou jednoznačným čítankovým příběhem o dobru a zlu. Tím spíš mají potenciál zneklidňovat. Navara s Kasáčkem se nezaplétají do marginálií a přitom dokážou na detailech přiblížit dobové poměry. Sledují osudy svých dvou hrdinů a zároveň neopomenou rozkrýt tragédie dalších zúčastněných.

Historikové ve snaze přiblížit minulost sahají nejednou k vyprávění v přítomném čase. Kniha o babických obětech je tak napsána celá − a přitom neztrácí napětí. Autoři evidentně o věci vědí mnohem víc, než dali na papír, ale zkušeně předložili to zásadní.

Kniha

Luděk Navara a Miroslav Kasáček
A přece budu blízko – Život a mučednická smrt kněží Jana Buly a Václava Drboly od Babic
2016, Nakladatelství Host, 216 stran, 299 korun

Pokud i vzácná svědectví pamětníků dokázali Navara s Kasáčkem osekat na dřeň a předložit ho tak ve své podstatě, zůstává záhadou, proč se podobně nepřistupovalo také k fotografickému doprovodu. Zejména současné snímky budov mohly projít selekcí. Problém je ale zřejmě jinde: v kvalitě sazby. Nakladatelství Host dokáže udělat kvalitní sazbu i žánrové detektivce, pod důležitou populárně-historickou publikaci se ale podepsalo v podobě poněkud humpolácké, až rukodělné.

Loni vyšly hned tři knihy, které se vracejí k babickým procesům. Historik Michal Stehlík vydal v nakladatelství Academia Babické vraždy 1951. Jeho objevná a cenná práce však vyžaduje předchozí orientaci v problematice a jistou míru čtenářské trpělivosti. Popravenému Bulovi se pak věnuje text Františka Koloucha Oběť případu Babice z Karmelitánského nakladatelství. Oproti strhující gradaci, kterou svému dílu dokázali dát Navara s Kasáčkem, však jde spíš o takové vyprávění.

Kniha A přece budu blízko je ve své stručnosti komplexním uchopením tragických událostí, které jsou na Moravskobudějovicku bolestné dodnes. Hrůzu institucionalizované nespravedlnosti publikace neukazuje jako zaprášenou archiválii, ale aktuální podobenství o tom, jak vratká může být spravedlnost a jaká někdy bývá cena za odvahu.

Aniž by se autoři pouštěli do jakéhokoliv moralizování či násilných paralel, právě tímto směrem zaměří čtenářovo rozjímání ve chvíli, kdy dočtenou knihu odloží. "Slyšel jsem zatloukání hřebíků do rakví," vzpomíná jeden respondent, který komunistické vězení přežil. Také my bychom se měli pozorně zaposlouchat.