Byl to pro české vědce mimořádný úspěch. Předloni vydali historici Miroslav Vaněk a Pavel Mücke u prestižního vydavatelství Oxford University Press knihu s názvem Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society (Sametová revoluce: Orální historie české společnosti).

Popisují v ní, jak Češi, kteří zažili roky 1968 i 1989, vnímají svobodu a jak se proměnily jejich hodnoty.

Nyní je jasné, že badatelé z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyšlou do knihoven po celém světě další publikaci o českých moderních dějinách.

Navážou na práci Milana Otáhala a Miroslava Vaňka z roku 1999, ve které popsali osudy a názory stovky studentských vůdců z roku 1989.

Vyzpovídají je během dvou následujících let znovu a Oxford University Press vydá knihu v angličtině i češtině k 30. výročí převratu v roce 2019. "V lednu jsme s Oxford University Press uzavřeli předběžnou smlouvu, rukopis máme odevzdat nejpozději na jaře 2019," uvedl Vaněk, který vede Pracoviště orální historie a soudobých dějin na Fakultě humanitních studií UK.

Osvědčení autoři tentokrát editory zaujali i díky ojedinělé časosběrné koncepci, která je známá spíše z dokumentárních filmů.

V kategorii historických textů je to však stále novátorský přístup. "V celosvětovém měřítku tak rozsáhlý časosběr ještě nikdo neudělal," uvedl Vaněk.

Vědci už mají za sebou první setkání s některými respondenty, všechny chtějí s určitým časovým posunem navštívit dvakrát. "Je skvělé, jak ti lidé chtějí mluvit. A je zřetelné, že se postoje mladých lidí, kteří před 20 lety zakládali rodiny a nyní se pomalu blíží k rolím prarodičů a jsou na vrcholu svého profesního života, výrazně změnily," říká Vaněk.

Deset let po revoluci podle Vaňka připisovala většina z bývalých studentů svojí roli v revoluci větší důležitost. "Bylo to takové heroické vyprávění, jak se angažovali. Teď už mají větší odstup a spíše říkají, že byli ve správnou dobu na správném místě," říká vědec.

U zpovídaných také naráží výzkumníci na daleko kritičtější přístup k událostem posledních téměř 30 let. "Není to deziluze, oni vědí, že bez svobody to nejde, ale umí pojmenovat chyby, které se staly," řekl.

Z knihy se však čtenáři dozvědí nejen o posunech v názorech a hodnotách stovky vůdců sametové revoluce, ale i o jejich osudech, úspěších a pádech. "Je také zajímavé sledovat, kdo si ze svého působení v Listopadu udělal byznys a kdo to pojal jako možnost dělat věci, které by bez svobody nešly."

Nepříjemným zjištěním pro autory bylo, že dva z respondentů již zemřeli, u některých také zjišťují, že nedostudovali. Někteří právě kvůli novým možnostem, zejména v podnikání, které porevoluční doba nabídla.

Oxford University Press na základě výzkumu nakonec vlastně vydá knihy dvě. "České vydání bude trochu obsáhlejší, podrobnější, anglické o něco stručnější a polopatičtejší," řekl Vaněk.