Pacienti, kteří chtějí vyzkoušet tradiční čínskou medicínu, by si brzy svého léčitele mohli vybírat podle toho, zda má státem uznané vzdělání. Obliba této alternativní metody v Česku roste a předseda sněmovního zdravotnického výboru Rostislav Vyzula (ANO) chce v zákoně definovat dvě nové odbornosti − terapeut a specialista tradiční čínské medicíny.

"V současné době v Česku praktikuje tradiční čínskou medicínu řada lidí, z nichž někteří jsou seriózní, jiní jsou šarlatáni. Mně jde jen o to, aby to bylo pod kontrolou," vysvětluje Vyzula. Jeho plán počítá s tím, že by terapeut musel absolvovat bakalářské vzdělání v oboru tradiční čínské medicíny, specialistovi pak předepisuje magisterský program. Absolventům některých jiných zdravotnických oborů by pak pro získání odbornosti terapeuta stačil speciální kurz.

Vyzula už se svým návrhem uspěl na výboru, který poslancům doporučil, aby pro něj při dubnovém závěrečném schvalování hlasovali. Podporu má poslanec a onkolog Vyzula také na ministerstvu zdravotnictví. "Pokud budeme v této oblasti chtít poskytovat péči na legálně doložitelné úrovni, tak si myslím, že by mělo být definováno, co tito lidé smějí a nesmějí dělat a jaké by měli mít minimální vzdělání," říká náměstek pro zdravotní péči Roman Prymula, který ještě coby ředitel královéhradecké fakultní nemocnice dojednal se státem a čínskou společností CEFC stavbu kliniky tradiční čínské medicíny na nemocničním pozemku.

Otevření kliniky se plánuje na rok 2019.

Vyzula ani Prymula neumějí odhadnout, kolik lidí v Česku tradiční čínskou medicínu praktikuje. I proto je podle nich větší kontrola namístě.

Proti rozmachu čínských alternativních postupů v Česku, navíc za aktivní státní podpory, se dlouhodobě staví Česká lékařská komora. Její prezident Milan Kubek akupunkturu i léčbu bylinkami považuje za naprosto nevědecké metody a nechápe, proč by "čínští šamani" měli mít vlastní vzdělávací obor. "Nepatří to do systému státem garantovaného vzdělávání. Je to pouze cesta, jak tuto komerční aktivitu podpořit a vytvářet v lidech iluzi, že se jedná o něco víc než o pouhý podvod," myslí si Kubek.

Zatím není jasné, kde by se nový obor tradiční čínské medicíny vyučoval. Vyzula tuto otázku považuje za předčasnou. Podle náměstka Prymuly je jednou z možností vystudovat tuto specializaci v zahraničí.

"Druhá možnost je, že by tyto programy musely vzniknout tady. Nemyslím si, že to bude nějaká masivní záležitost. Zatím se na ministerstvo neobrátil nikdo s tím, že by měl zájem takový program otevřít," uvedl Prymula.

Předseda zdravotnického výboru Vyzula svůj návrh připojil k projednávané novele zákona, který upravuje vzdělávání všech zdravotníků vyjma lékařů. Hlavním cílem novely je zrušení podmínky vysokoškolského vzdělávání pro zdravotní sestry.

Související