Nové technologie mění svět každým dnem. Ať chceme, či nikoliv, mění i nás. A mění se tím i pohled na role jednotlivých profesí. Učitel už není vnímán jako nositel informace, nýbrž spíše jako průvodce. A koneckonců možná i advokát se začíná stávat pro své klienty spíše průvodcem. Bude tedy advokát nakonec nahrazen umělou inteligencí či nějakým robotem?

Nemám strach o to, že by profese advokáta ztratila své opodstatnění. Jsem přesvědčen, že jeho role bude stále nezastupitelná − už jen s ohledem na komplikovaný český právní řád, který čítá v tuto chvíli zhruba dva miliony právních norem, jež jsou plné chyb a vnitřních rozporů, a za situace, kdy každá další novela přináší kromě dílčích řešení některých problémů i problémy nové.

Ano, mění se charakter naší práce. Klienti jsou stále sofistikovanější, není již snadných otázek, které by kladli. Jejich rozpočty na právní služby jsou často velmi nízké, neodpovídající náročnosti zpracování daného zadání, a jejich časové limity pro dodání jsou pak někdy téměř nereálné. Tlak na straně klientů je veliký. A ani přístup mladé generace advokátů a koncipientů, kteří přicházejí do advokátních kanceláří s jasnou představou, kolik času jsou ochotni práci věnovat, to neusnadňuje. Některé právní firmy proto sází na nové technologie a inovace pracovních postupů. Stejně tak i my.

Naše kancelář byla v roce 2015 zvolena prestižním britským deníkem Financial Times "průkopnickou právní firmou desetiletí". Na půdě technologií jsme začali využívat systém umělé inteligence Kira. Tento IT zázrak je vynikajícím pomocníkem zejména při transakcích našich klientů, kdy dokáže v krátkém čase vyhledat potřebné údaje ve stovkách či tisících prověřovaných dokumentů. Získaná data je následně schopen zanalyzovat a propojit do souvislostí.

Jako první globální právní kancelář jsme také například začali využívat systém Cael, který umí nastavit a rozfázovat právní práci na případu a sladit jednotlivé kroky harmonogramu s vyčleněným rozpočtem pro danou fázi. Následně nám Cael ukazuje postup v plnění jednotlivých úkolů a srovnává ho se stanovenou časovou osou. Je to právní projektový manažer, který v sobě ukrývá také finančního ředitele a rodiče s upomínkami. Kontroluje časový rámec, priority a náklady.

Velký úspěch jsme zaznamenali také se zavedením "flexibilní právní služby". Jako vůbec první na tuzemském trhu jsme se spojili s mezinárodní společností Lawyers on Demand a nově umožňujeme právníkům (při splnění striktních podmínek zejména s ohledem na kvalitu a odpovědnost) výkon advokacie pro naše klienty na flexibilní bázi.

Vycházíme tím vstříc talentovaným právníkům, kteří výkonu advokacie nemohou či nechtějí věnovat veškerý svůj čas. Zároveň nám to umožňuje velmi efektivně reagovat na náhlé potřeby klientů, které si vyžádají dočasně vyšší počet vysoce kvalifikovaných právníků, či uspokojit požadavek klienta vysláním našeho právníka přímo do interního týmu.

Seriál HN k projektu Inovativní právníci 2017 a konferenci ILSF 2017