Nákup umění nejvíce ovlivňuje vztah k němu

Mária Gálová, aukční dům a prodejní galerie Dorotheum

Pamatuji si na doby, a není tomu tak dávno, kdy se u nás začalo pohlížet na umění také z hlediska investování. V roce 2008 náš aukční dům uspořádal na půdě České národní banky první velkou konferenci na téma investic do umění. Vybavuji si velmi přesně, na jak tenký led jsme tehdy vstoupili. Jak se mnozí zcela vážně ptali, zda nejde o dehonestaci umění, když se o něm uvažuje i tímto způsobem. Nebylo snadné prezentovat a uhájit názor, že nákup uměleckého díla nejen uspokojuje estetické potřeby kupujícího a podněcuje jeho emoce, ale že s takovým nákupem logicky přímo souvisí i otázka finančního zhodnocení.

Uteklo pár let a dnes nám přijde zcela přirozené se na umění dívat jako na investiční komoditu. Píše a mluví se o tom hodně, názorů na to, do čeho se vyplácí investovat, přibývá, a těch, kdo jsou ochotni takto "utrácet" své peníze, rovněž. Pakliže mám odpovědět na otázku, co nyní nejvíce ovlivňuje investice do umění, vynořila se ve mně potřeba vrátit se obloukem k meritu věci.

Samozřejmě má na vývoj trhu s uměním velký vliv současná příznivá ekonomická situace, zvyšující se poptávka po kvalitních dílech, vysoká úroveň nabídky, rozvoj sekundárního prodejního cyklu, stoupající profesionalita aukčních domů a galerií, rostoucí kultivovanost kupujících a další pozitivní vlivy.

Nikdy bychom však neměli zapomínat na to, že to, co nyní i kdykoliv jindy skutečně nejvíce ovlivňuje nákup umění, je vztah k němu. Potřeba obklopovat se estetickými předměty, radost z kontaktu s nimi, přidaná hodnota v podobě možnosti vzdělávat se, tříbit svůj vkus, vlastnit něco originálního. Jednoduše udělat svůj život hezčím a smysluplnějším.

Z tohoto úhlu pohledu vlastně nelze investovat do umění špatně. Přála bych si, aby přibývalo takto uvažujících kupujících a nákup umění se nezužoval na zjednodušené kalkulace o procentech nárůstu finanční investice.

Nepodléhejte módním trendům, nakupujte srdcem

Tomáš Hejtmánek, galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek

Trh a investice do umění v Česku se v poslední době dosti podobají těm vyspělejším v západní Evropě. Čím více se daří ekonomice země, čím více kapitálu se nachází v rukou lidí, tím více jsou ochotni nakupovat a investovat do umění.

Mnoho kolegů z evropských galerií obdivuje velký nárůst cen českého umění na aukcích ve světě, kde v posledních letech stále padají nové aukční rekordy. A jde již nejen o díla autorů české moderny 20. století, ale i o díla významných mistrů starého umění, 19. století i některých současných autorů. Zvyšující se počet úspěšných podnikatelů či například investičních skupin, právníků, lékařů tak výhodně ukládá peníze. Zvláště pak aukční trh velmi dobře ukazuje výhodnost této investice.

Některá díla při opakovaném aukčním prodeji po pěti či deseti letech vystoupala až o několik stovek procent. Aukční domy a výsledky jejich dražeb jsou tak podle mě tím hlavním, co ovlivňuje investice do umění. Velmi důležitou součástí uměleckého trhu jsou rovněž galerie, a to jak ty státní, tak hlavně ty rozrůstající se soukromé. Kvalitně prezentovaná a propagovaná výstava umělce či skupin umělců s katalogem či monografií může výrazně pomoci v zájmu o nákup uměleckého díla jako investice či sběratelské akvizice. Co mi však v ČR stále chybí, jsou kvalitní veletrhy s uměním a starožitnostmi. Mnoho renomovaných galeristů a obchodníků se starožitnostmi v českých zemích by velmi dobře dokázalo připravit veletrh s uměním a starožitnostmi na světové úrovni a tím pomohlo zvýšit zájem o nákup z této oblasti.

Nesmíme zapomenout na důležitou součást uměleckého trhu − mediální reklamu. Televize, rozhlas, tištěná média a především stále významnější internet mohou značně přispět ke zvýšenému zájmu o investice do umění. S tím souvisí i módní trendy, které investice do umění také často ovlivňují. Množství lidí, kteří se uměním příliš nezabývají, tak může snadno podlehnout propagaci koupě něčeho z oboru umění, o co je v poslední době velký zájem. Nemusí však vždy jít o krátkodobě i dlouhodobě výhodnou investici.

Žádná investice, ani investice do umění, nemůže být garantovaně dlouhodobě finančně výhodná a zisková. Koupě umění však může přinést kromě finančního zisku mnohem více. Radost, zážitek, vzrušení, inspiraci, uvolnění − relaxaci. To, co v dnešní uspěchané době asi potřebuje každý. Sám jako nadšený sběratel umění vždy začínajícím sběratelům nakupujícím na našich aukcích radím: "Nakupujte srdcem, a ne rozumem, neřiďte se žebříčky a indexy úspěšnosti, prodejnosti a zhodnocení umělců a jejich děl."

Investice do umění je prověřena staletími

Matyáš Kodl, výstavní a aukční síň Galerie Kodl

K oživení českého trhu umění zásadně přispívá zvyšující se kupní síla investorů i sběratelů. Zájem o koupi uměleckých děl během posledních let neustále narůstá. Důvodem je nejen skutečnost, že se na trh dostávají velmi kvalitní díla, ale také to, že jsou u nás sběratelé a investoři, kteří za ně utrácejí.

Investice do umění se při stabilizované ekonomice stále častěji považuje za výhodnou. Sběratelé a investoři na loňských aukcích výtvarného umění v České republice utratili opět rekordní sumu. Předběžný odhad činí 1,4 miliardy korun, což je oproti roku 2016 asi desetiprocentní nárůst.

Klasičtí sběratelé umění nejsou motivováni touhou po výnosech, nýbrž touhou po umění bez ohledu na to, zda sbírka někdy na hodnotě získá. Jejich výdaje za umělecká díla stoupají pro již zmiňovanou kvalitní nabídku na trhu. Výtvarné umění se ovšem stále více stává také investiční komoditou. V Česku přibývá lidí, kteří mají více a více peněz. Mnozí investoři se rozhodnou vložit své finance do uměleckých děl proto, že mají umění rádi nebo se o ně začínají zajímat a chtějí si k němu vytvořit vztah. Často se i z pragmatických investorů stanou zapálení sběratelé.

V časech, kdy se ekonomice daří, představuje umění tradiční investici prověřenou staletími. Nespornou výhodou je to, že nejde o nic virtuálního, ale o hmotnou investici, při které si kupujete předmět, který nejen můžete vlastnit a uložit do něj peníze, ale navíc vám přinese potěšení. Umělecká díla tvoří aktiva s historicky kontinuálním růstem hodnot. V obdobích nejistoty mohou být účinným zajištěním proti inflaci a v neposlední řadě vykazují nízkou korelaci s akciemi a dalšími typy aktiv.

Na investice do umění je ovšem třeba pohlížet jinak než na investice do akcií, dluhopisů nebo třeba komodit. Nákup uměleckého díla není vhodný pro investory, kteří očekávají okamžité zhodnocení. Za nejkratší horizont se v tomto směru považují přinejmenším tři roky, optimálně pět let. Jen málokomu se poštěstí, že se cena pořízeného obrazu zněkolikanásobí během pár měsíců. V ideál­ním případě jde spíše o vklad pro další generace.

Finanční experti doporučují považovat investici do umění za alternativní, a proto do ní ukládat maximálně třetinu portfolia. Pro diverzifikaci rizik při nákupu investičního charakteru je vhodné vybírat díla tak, aby byla různorodá a pokrývala různá období, čímž se zmenšují rizika výkyvů cen na trhu s uměním.

Umění umožnilo lidem začít si vzájemně rozumět

Albert Trnka, aukční síň a galerie European Arts Investments

Investice do tak prestižní oblasti, jako je umění, může být skvělou příležitostí, jak dlouhodobě ukládat a zhodnocovat své finanční prostředky. Umění je totiž součástí lidského života již po tisíce let. Od doby kamenné až po současnost je umění výrazem svobody projevu. Umožnilo lidem začít si vzájemně rozumět.

Jedním z trendů dneš­ka je investovat pět až sedm procent prostředků do umění. Luxusní předměty se stávají dobrou volbou i vzhledem k tomu, že klasické investiční trhy jsou nestabilní. Umělecká díla, drahá vína, vintage hodinky či staré automobily jsou nyní populární právě kvůli jejich trvalé hodnotě.

Z nedávné ekonomické recese se trh s uměním vzpamatoval mnohem rychleji než tradiční trhy. Ti, kteří investovali do umění, nebyli tak výrazně ovlivněni. Ve srovnání s investováním do akcií nebo dluhopisů pak přináší umění investorům alternativní a také hmatatelnou příležitost.

Umělecké dílo je hmatatelný investiční objekt. Pokud se rozhodnete někdy v budoucnu pro prodej, bude rychlý a efektivní. Na rozdíl například od trhu s nemovitostmi zde existuje méně regulací, které by zapříčinily výkyvy a narušovaly stabilitu ceny.

Nákup uměleckého díla je něco výjimečného, co vás bude reprezentovat. Proto se kousek vašeho příběhu zapíše i do uměleckého díla, které vlastníte, a stane se jeho součástí. Umění vyvolává emocionální vazbu a prozkoumává části naší daleké i blízké historie, o které jsme ještě třeba ani nevěděli. Je to něco, co si můžeme vychutnat a ocenit jen tím, že si to prohlížíme. Proto se zvyšuje hodnota umění − i díky tomu, že takzvaně zraje jako víno.

Umění je podstata lidské tvořivosti, má myšlenku, je skutečné, neumí být prázdné a musíte k němu mít obdiv, jenž se postupně vyvine v pevný intelektuální vztah. Aby do něj člověk mohl investovat, musí napřed investovat do sebe, získat životní rozhled a vlastní úsudek. Teprve poté může dospět k profitu, jenž není založen jen na spekulaci či náhodě, nýbrž má pevný základ, který se neotřese, má ideu.

V češtině existuje krásná poučka, která se může hodit každému, kdo má ambice investovat do umění: "Není kupka jako Kupka."