Za počátek amerického dolaru lze označit 6. červenec 1785, kdy Druhý kontinentální kongres vyhlásil za měnovou jednotku Spojených států amerických jeden dolar. K samotnému vydání dolaru došlo však až o sedm let později na základě Coinage Act z 2. dubna 1792.

K pojmenování americké měny vede česká stopa. Pro její nalezení se musíme vrátit do začátku 16. století, kdy v Krušných horách na panství rodu Šliků byla nalezena bohatá ložiska stříbrné rudy a následně založena hornická osada s latinsko-německým názvem Sanctus Joachims Thal, česky Údolí svatého Jáchyma neboli dnešní Jáchymov. Na základě diplomatického jednání se Šlikům podařilo získat dne 9. ledna 1520 souhlas českého zemského sněmu ke zřízení soukromé mincovny, po němž následoval i souhlas českého krále Ludvíka Jagellonského.

Svolení bylo uděleno k ražbě pražských grošů podle kutnohorského vzoru a zlatníkových grošů podle vzoru saského. A právě zlatníkové groše získaly později označení podle místa svého vzniku, slovo tolar bylo odvozeno od staroněmeckého slova Thal, v dnešní němčině Tal.

Přiznejme tedy, že slovo dolar je odvozeno z německého, nikoliv českého slova. Nicméně česká stopa je nesmazatelná. Tolary byly raženy na území Českého království na základě svolení českého krále a českého zemského sněmu, přičemž na rubu mince byl vyobrazen dvouocasý lev s korunou a vyraženo jméno českého krále. K rychlému rozšíření tolarů pomohlo více faktorů. Hlavně se jednalo o mince kvalitně ražené, jejichž hmotnost a ryzost kovu byla pečlivě hlídána, a Šlikové získali přístup na saský trh drahých kovů. V důsledku toho se tolary staly jedním z nejoblíbenějších platidel své doby.

Jak se tolary dostaly přes Atlantik až do Ameriky? Zásluhu na tom mají evropští osadníci, již byli zvyklí označovat tímto slovem kvalitní stříbrné mince. V 18. století byly takovýmito mincemi dostupnými v Americe hlavně mexické osmirealy, a právě těmto mincím se začalo pro podobnou velikost a hmotnost s českými tolary říkat mexické dolary. Od toho byl již krok k tomu, aby Kongres za měnovou jednotku USA stanovil dolar. Z mexického osmirealu pochází též používání symbolu $ pro americký dolar.

Na první pohled se sice zdá, že se jedná o pouhé svisle přeškrtnuté písmeno S. Ve skutečnosti však tento symbol představuje Herkulův sloup. Na lícní straně španělské koloniální mince ražené v Mexiku byl pochopitelně portrét španělského krále. Na rubové straně byl královský znak a dva Herkulovy sloupy, oba obtočené páskou a označené nápisy Plus na levém a Ultra na pravém sloupu. Podle starých řeckých bájí je postavil Herkules. Za tyto sloupy jsou dnes označovány dva skalní výběžky na obou stranách gibraltarské úžiny. Pro mnohé cestovatele z dávných dob představovaly Herkulovy sloupy konec světa, za nímž už není život. Španělský král Karel I. si na základě nových zeměpisných objevů zvolil jako své osobní motto Plus ultra (přeloženo z latiny Ještě dál), jež používal současně se zobrazením těchto sloupů. Jeho motto přetrvalo i na španělských mincích z 18. století.

Američtí osadníci pak pro zjednodušení používali ve svých účetních záznamech symbol $ nejdříve jako vyjádření počtu mexických osmirealů. A později se tento symbol uchytil i pro americký dolar.