Obnovitelné zdroje a stavebnictví jsou v Maroku příležitostí

Obnovitelné zdroje energie zajišťují 5,8 procenta energetické spotřeby Maroka. Ministr energetiky, těžebního průmyslu a udržitelného rozvoje Aziz Rebbah poukázal na to, že ještě v roce 2002 jejich podíl činil pouhých 2,6 procenta. Přispělo to ke snížení energetické závislosti Marockého království a svědčí to o jeho úsilí o energetickou transformaci. Proto bude do projektů výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů investováno 30 miliard dolarů, což nabízí velké příležitosti jak národnímu soukromému sektoru, tak i regionálnímu a mezinárodnímu − i českým firmám. V únoru 2019 se navíc bude konat mezinárodní výstava solární energie a energetické účinnosti Solaire Expo Maroc.

Další příležitosti českým firmám také nabízí obor stavebnictví, zažívající expanzi. Je to jeden z důvodů, proč se CzechTrade zúčastní mezinárodního veletrhu The Big 5 Construct North Africa 2019, který se uskuteční v příštím roce ve dnech 20.−22. června.

Chile investuje do modernizace svých letišť

Letecká doprava je v Chile zcela nepostradatelná, tato jihoamerická země měří na šířku pouhých 180 km, avšak délka území přesahuje 4300 km − to je vzdálenost podobná jako z Prahy do Dubaje. V porovnání s dálkovými autobusy ušetří lety cestujícím spoustu času.

V současné době je v Chile registrováno a provozováno 344 letišť, z nichž 16 je takzvaně primárních, 13 sekundárních, 12 vojenských a zbylých 303 jsou malá letiště. Podle tamního ministerstva veřejných prací došlo v posledních deseti letech k nárůstu osobní letecké dopravy o desetinu.

Ke zvýšenému zájmu o tuto přepravu osob přispěly především nízkonákladové společnosti a zavedení přímého spojení mezi regiony i zahraničními destinacemi bez nutnosti přestupovat v hlavním městě. Tento vývoj vede ministerstvo veřejných prací k přehodnocení dosavadních investičních plánů tak, aby byly zohledněny nárůsty přepravy na sekundárních letištích.

Návrhy na zlepšení situace na osmi sekundárních letištích jsou rozděleny do dvou etap. V první fázi, tj. do července 2019, budou vypracovány studie na letiště v Chillánu, Los Andes a Pucónu, zatímco druhá fáze upozorní do září 2019 na potřeby letišť Chaitén, Futaleufú, Cochrane, Puerto Natales a Puerto Williams. Samotná modernizace pak má být zahájena v roce 2021.

Již nyní probíhají práce na rozšíření letišť primární sítě v La Sereně, Iquique, Concepciónu a Puerto Monttu, zatímco v nejbližší době budou vypsány tendry na modernizaci a rozšíření letišť ve městech Arica, Balmaceda a Punta Arenas, rovněž zařazených do tzv. primární sítě.

Navzdory sankcím se Írán dál otevírá světu

Spojené státy americké odstoupily 8. května od jaderné dohody s Íránem (JCPOA), přičemž 6. srpna zavedly první kolo sankcí a od 4. listopadu kolo druhé. Stávající signatáři JCPOA se snaží udržet součásti této dohody v chodu. Zbývající signatářské mocnosti, tedy Čína, Francie, Německo, Rusko a Velká Británie, vymýšlejí, jak udržet platební styk s Íránem a jak po praktické stránce realizovat obchod s tamní ropou a plynem. Jedním z takových počinů je proklamované založení "účelové entity", která by měla mandát a úkol zpracovávat barterový obchod mezi Íránem, EU a Velkou Británií.

Ani Peršané nezůstávají pozadu. Íránský prezident a parlament schválili konkrétní pobídku pro zahraniční investory. Takový cizí investor, který proinvestuje více než 250 000 USD, bude mít nárok na získání dlouhodobého pětiletého víza. Zároveň se Írán zavázal následovat pravidla Finančního akčního výboru (FATF). Tyto kroky vedou k vyšší transparentnosti a zjednodušení vstupu na íránský trh.

Cíl těchto legislativních změn je jasný. Írán seznal, že vzhledem k sankcím přestává být atraktivní destinací pro nadnárodní koncerny, a tak se snaží přilákat nové dodavatele a investory, o které se dříve tolik nezajímal. Vzniklé vakuum na trhu představuje šanci pro malé a střední podniky, které nemají obchodní vztahy v USA.

Více informací o veletrhu The Big 5 Construct North Africa.

Související