Detailní profily všech přihlášených děl najdete na www.ceskacenazaarchitekturu.cz.