Michaela Tomanová
ředitelka a primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí

Kvalita péče, kterou poskytuje náš zdravotnický systém, je na velmi vysoké úrovni. Obdobně tomu je i u rehabilitační a fyzikální medicíny. Naší prací je pomáhat pacientům po úrazech, operacích či onemocněních pohybového aparátu s jejich rekonvalescencí, ale i s prevencí. Využíváme k tomu řadu metod a postupů, především skrze léčebnou rehabilitaci a fyzikální terapii. Dostupnost a především kvalita rehabilitační péče v České republice je v současné době výborná, pacienti mají bohaté možnosti ambulantní i lůžkové péče. Je pravda, že kvalita všech zařízení není na stejné úrovni, jejich vybavenost se ale zvyšuje. Nejsou to jen nové přístroje, inovativní metody či budování prostor pro rehabilitační léčbu, ale i celkové prostředí a dostupnost služeb. To vše je na vzestupu.

Cyril Höschl
ředitel Národního ústavu duševního zdraví

K poměrně dobré úrovni českého zdravotnictví se po listopadu přidal rychlý nástup a dostupnost vyspělých technologií. Na umělé ledviny se přestaly dělat pořadníky, každý špitál má počítačový tomograf nebo magnetickou rezonanci, v zemi jsou gama nože a špičkové přístroje. Sílí trend personalizace léčby. Stále více se uplatňuje umělá inteligence. Vznikají programy na vyhodnocování RTG snímků na bázi neuronálních sítí. Postupuje miniaturizace. Kardiostimulátor měl původně velikost hokejového puku, dnes tužkové baterie. Dochází ke stále širšímu uplatnění cílené léčby nádorů. Velký pokrok zaznamenala biologická léčba. Co však zaostává, jsou lidské zdroje, ocenění personálu, ale i jeho chování a mnohde organizace péče.

Milan Brašna
ředitel společnosti Plus4U Medical

Přicházející legislativní podporu ze strany ministerstva zdravotnictví v oblasti elektronizace zdravotnictví vnímáme jako zásadní posun IT řešení pro zdravotníky 21. století. Informační systémy by jim měly poskytovat všechny potřebné informace o pacientovi na jednom místě, zefektivňovat léčbu, šetřit čas, peníze a umožňovat lékařům využívat moderní nástroje pro jejich práci. Prostředí českého zdravotnictví je velice konzervativní, a proto se snažíme přijít na trh s bezpečným a jednoduchým řešením, které by všechny tyto požadavky splňovalo. Souhrn důležitých informací o pacientovi, pravidelné notifikace na preventivní prohlídky, komunikace mezi lékaři, pacienty a vzájemné sdílení dat jsou základem digitalizace zdravotnictví v Česku.

Milan Ročeň
přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace IKEM

Pro české zdravotnictví je typické rychlé zavádění nových medicínských postupů a technologií do praxe − alespoň na referenčních pracovištích. Významným krokem ke zlepšení výsledků bylo i vytvoření specializovaných center, která koncentrují dostatečné množství výkonů. Tato centra mají dostatečnou zkušenost, je zde lépe využita technika a vysoce odborný personál, minimalizuje se chybovost. Taková péče ale nesmí být jen pro úzký okruh nemocných, přístup k ní musí mít všichni pacienti ze všech oblastí republiky.